Studiehåndbog

Studiehåndbog

Her kan du finde svar på de spørgsmål, vi oftest får fra vores kursister, når de går i gang med en uddannelse hos os. Du kan få tips og gode råd omkring meget af det, du vil møde undervejs og kan samtidig printe de forskellige dokumentationsskemaer, som du kan få brug for.

Punkt 1 og 2 er til dig, der skal i gang med en Practitioneruddannelse.
Punkt 3-10 er til dig, der skal i gang med en Masteruddannelse og uddannelser derefter (dog er dokumentatitionsskemaet for øvegruppe på Master i pkt. 2).

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at ringe til os på telefon 70 21 90 01 eller sende en mail, hvis du har brug for hjælp.

Alle uddannelser kan gennemføres som fritidsstudium og er tilrettelagt efter, at man har arbejde og familie ved siden af. Men der skal naturligvis afsættes tid til de forskellige delelementer af uddannelsen, som fx øvegrupper og læsning af teoretisk stof. Ønsker du at tage en uddannelse, der strækker sig over flere moduler, er det derfor vigtigt, at du gør dig klart, at der skal afsættes tid til studiet også mellem modulerne.

Dernæst må du gøre dig klart, at du får absolut det største udbytte, hvis du går aktivt ind i din egen personlige udvikling. Dette kan betyde dage, hvor du har behov for at fordøje de mange nye indtryk, tanker og følelser, som kan dukke op. Så det er nyttigt at gøre sig klart, at der ofte skal en omprioritering til for at få plads til uddannelsen i hverdagen.

Andre gode ideer kunne være:

 • Find en øvegruppe – nogen at diskutere og træne med
 • Sæt dig mål for, hvordan du vil træne de nye færdigheder i hverdagen
 • Lav en plan for din uddannelse – men vær parat til at ændre den, hvis der sker uforudsete ting i dit liv, som kræver din opmærksomhed. Ofte giver det faktisk et endnu bedre resultat at strække uddannelsen ud over længere tid, så der er bedre mulighed for at integrere den nye viden. Og alt, hvad du lærer undervejs, kan du bruge i hverdagen, i din kommunikation med andre
 • Find en person på uddannelsen, som du har det rigtigt godt med og aftal, at I coacher hinanden regelmæssigt
 • Hvis du har besluttet at tage en af de længere uddannelser, så gør det klart for dig selv, hvordan du vil måle dine fremskridt, og hvordan du vil fejre de forskellige skridt på vejen. Gør jævnligt status, hvor du ser tilbage og lægger mærke til, hvor meget du har lært
 • Vær opmærksom på, hvem du sammenligner dig med. Man kan nemt miste modet, hvis man sammenligner sig med en person, der ikke har beskæftiget sig med andet end det, hun eller han underviser, i de sidste 10 år. Husk at sammenligne dig med dig selv for et halvt eller et helt år siden!
 • Vi skal respektere andres model af verden, men vi skal sandelig også respektere vores egen! Hvordan lærer DU bedst? – Ved at se det og tegne det? – Ved at høre om det og fortælle det til andre? – Ved at gå trinene igennem på gulvet? – Ved at sætte det i diagrammer? Indlæring foregår meget forskelligt. Men en gylden regel er, at man skal gøre noget med stoffet. Skal DU gøre noget i V, A, K eller AD for ikke bare at læse om det, men integrere det helt?

Dokumentationen foregår ved a) en assistent skriver sine initialer i nedenstående skema eller b) de øvrige gruppemedlemmer skriver deres initialer i skemaet.

Mål: Practitioner-niveau: 30 timer, Master-niveau: 30 timer.

Øvegruppedokumentation PDF: klik her

Spørgsmål, du kan overveje efter sessionen

Forberedelse
Hvordan forberedte jeg mig til sessionen?
Var jeg tilfreds med:
Min praktiske forberedelse af rummet?
Min egen indre tilstand?
Min forberedelse i forhold til klienten (evt. læse noter fra sidst/andet)?

Rapport og spørgeteknik
Hvordan var jeg tilfreds med:
Den tid jeg anvendte til at skabe rapport?
Min evne til at finde frem til, hvad vi skulle arbejde med?

Mit valg af teknik
Hvilket emne/område arbejdede vi med?
Hvilken teknik valgte jeg? Hvorfor valgte jeg den? Hvordan var jeg tilfreds med mit valg?

Hvad lærte jeg af denne session?
Hvad var nemt? Hvad var svært?
Hvad skal jeg lære mere om inden næste session?
Er der noget i mig, der skal ændres (evt. coaches på)?
Er der noget teori, jeg skal læse?
Er der en teknik, jeg skal øve mere i øvegruppen?
Er dette en session, jeg vil tage med til supervisionsgruppen?

Klient- coachforholdet
Når jeg går i 3. position, oplever jeg følgende om forholdet mellem klient og coach:

Din coachee skriver sine initialer i skemaet. Du skal samle minimum 30 timer, hvis du skal certificeres på mere end Practitionerniveau.

Givet coaching PDF: klik her

Hvis du vil certificeres som HR Coach eller NLP / Enneagram Træner, skal du modtage mindst 45 timers individuel coaching i alt i løbet af din uddannelse. Mindst 10 af disse 45 timer skal tages hos en professionel coach (se krav nedenfor).

Retningslinier for at vælge coach til egen-coaching
Formålet med individuel coaching er, at du får mulighed for at arbejde i dybden med sin personlige udvikling, samt at du oplever klientrollen på egen krop. Der skal foreligge dokumentation for den individuelle coaching.

Coaching på Practitioner og Master uddannelserne kan gives af en studerende, der minimum er certificeret på Masterniveau, mens coaching på HR Coach eller Træner uddannelserne kan gives af en studerende på overbygningen. Den studerende skal have mindst 45 timers coaching, og heraf skal mindst 10 timer gives af en professionel psykolog, coach eller terapeut uddannet i NLP, Integreret Terapi, Body-mind terapi, Kinesiologi, Åndedrætsterapi, Systemisk, Gestalt Terapi eller andre former for terapi, som vil give den studerende en oplevelse af bredden i det terapeutiske felt. Terapeuten må have en formel uddannelse på mindst 4 år, inklusive superviseret praksis. Coachen må have en formel uddannelse på mindst 2 år + superviseret praksis.

Læg mærke til hvilke kriterier, du anvender for at vælge coach. Det vil fortælle dig noget om, hvilke kriterier (nogle af) dine kommende klienter vil anvende for at vælge dig/en anden. Spørg f.eks. dig selv om:

 • Når jeg vælger coach, går jeg efter…
 • Det er vigtigt for mig, at min coach er/kan…
 • Hvis min coach ikke lever op til dette, vil jeg…

Valg af temaer til coaching
Nogle mennesker har altid et eller andet emne, de har lyst til at arbejde med. Andre har meget i perioder, men til andre tider synes de ikke rigtig, der er noget. Hvis du synes, du har svært ved at finde et emne, kan du læse følgende sætninger igennem og overveje, om de alle sammen er 100 % sande for dig, eller om de skulle give anledning til at grave dybere.

 1. Jeg er fuldstændig tilfreds med mit parforhold eller jeg er fuldstændig tilfreds med at bo alene
 2. Mit forhold til mine børn er fuldstændigt tilfredsstillende
 3. Mit forhold til min familie (forældre/søskende) er fuldstændig, som jeg ønsker det
 4. Mit sociale liv (venner og bekendte) er fuldstændig tilfredsstillende
 5. Jeg er 100 % tilfreds med min krops sundhedstilstand.
 6. Min jobsituation/karriere er meningsfuld og tilfredsstillende eller bevæger sig i hvert fald i den rigtige retning
 7. Min økonomiske situation er, som jeg ønsker den eller bevæger sig i hvert fald i den rigtige retning. Jeg er tilfreds med mit forhold til penge
 8. Min personlige udvikling går i det rigtige tempo, og jeg er tilfreds med den tid, jeg afsætter til dette
 9. Jeg har den helt rigtige balance mellem de ovennævnte områder af mit liv og bruger præcis den tid, som er rigtig for mig til hvert livsområde. Jeg er også helt tilfreds med den måde, de enkelte livsområder hænger sammen på.

Efter hver session kan du gøre dig nogle overvejelser, som fx:

Set fra 1. position
Hvad fik jeg ud af terapien/coachingen?
Skal jeg arbejde videre med dette emne?
Hvad nyt lærte jeg om mig selv?
Hvad er mit næste skridt?
Har jeg lyst til at arbejde videre sammen med denne terapeut/coach? Hvorfor/hvorfor ikke?

Set fra metaposition
Hvad lærte jeg om at være klient? Om at være terapeut/coach?
Hvilke nye teknikker eller idéer fik jeg fra denne session?

Inden næste session vil det være fint at overveje
Hvordan har jeg det nu med det, der skete sidste gang? Er det afsluttet?
Har det bragt nye emner op, som jeg vil arbejde videre med?
Hvordan er mine følelser i forhold til at skulle i terapi/coaching igen? Har jeg lyst/ulyst? Hvis jeg ikke har lyst, hvad handler det så om?

Din coach skriver sine initialer i skemaet. Se også under retningslinier for valg af coach ovenfor (‘Krav vedr. egen-coaching’).

Coaching/terapi modtaget indtil et år før uddannelsen påbegyndes, kan medregnes, hvis den kan dokumenteres. Du skal have modtaget i alt 45 timer, heraf mindst 10 timer hos en professionel coach/terapeut (se ovenfor: ‘Krav vedr. egen-coaching’).

Modtaget coaching: klik her

Inden supervisionen

 1. Hvad vil jeg have ud af supervisionen denne gang?
 2. Hvilket område fra hvilken session vil jeg gerne drøfte i gruppen?
 3. Hvad har jeg behov for at få fra supervisor for at blive bedre som coach?
 4. Hvad vil jeg gerne have ud af at høre om de andres coaching
 5. Hvordan vil jeg bidrage til gruppen?

Efter supervisionen

 1. Hvad fik jeg ud af supervisionsmødet denne gang?
 2. Hvordan bidrog jeg?
 3. Set fra 3. position: Hvordan var min rolle i supervisionen? Talte jeg meget/lidt, holdt jeg mig til emnet? Var jeg fokuseret/ufokuseret? Hvad skete der i gruppen, når jeg talte?
 4. Tilbage i 1. position: Er der noget, jeg vil gøre anderledes næste gang?
 5. Har 3. position givet mig indsigt i noget, jeg vil tage op med min coach/kollega/supervisor?

20 timer i alt, heraf mindst 4 timer individuelt

Modtaget supervision PDF: klik her

Kryds venligst af i de relevante felter og send os en kopi af skemaet samt de relevante kopier, når du tilmelder dig certificeringen

HR Coach certificering PDF: klik her

Kryds venligst af i de relevante felter og giv en kopi af skemaet til underviserne på træneruddannelsen.

 • NLP Træner (N)
 • Enneagram Træner (E)

Træner certificering PDF: klik her

Mød vores undervisere

Birgitte Lisbygd

Gruppeterapeut og underviser i Familieopstillling. Tilbyder individuel terapi og coaching.

Jette Nielsen

Underviser på Enneagram Sommer Camp’en og tilbyder individuel coaching og terapi.

Jonathan W. Juel

NLP Træner, undervisningsassistent og coach. Gruppeleder på forløb for unge. Tilbyder coaching og terapi.

Kasha Hansen

Underviser og superviserer på NLP Psykoterapeut uddannelsen og tilbyder individuel coaching og terapi.

Lene Bredahl Schroll

Partner, sociolog og NLP Business Master Trainer. Ekspert inden for HRM, ledelse, organisation og facilitering. 

Liselotte Hjorth

Underviser på NLP,  Coach,  Mindfulness og Psykoterapeut uddannelserne. Tilbyder coaching og terapi.

Ove Schroll

Partner, psykolog og NLP Master Trainer. Ekspert inden for NLP psykoterapi, coaching og organisationspsykologi.

Susanne Hauzmann

Psykoterapeut  på gruppeterapeutiske forløb. Tilbyder individuel terapi og coaching.

BLOGINDLÆG