video-cf142234-jpg

Vi har assistenter med på holdende, som hjælper og støtter

NLP Business Practitioner

En NLP Business Practitioner uddannelse handler om at arbejde med sin kommunikation og sin evne til at samarbejde endnu bedre med andre mennesker. Du bliver på sidste modul certificeret efter internationale NLP-standarder.

Vi har på denne NLP Business Practitioner uddannelse fokus på både kommunikation, coaching og dine personlige og relationelle kompetencer. Vælg denne uddannelse, hvis du har brug for at arbejde med disse emner:

 • Hvordan formulerer du mål, som du faktisk når?
 • Hvordan forebygger du stress og får mest muligt vitalitet ind i din hverdag?
 • Hvordan motiverer du dig selv, når opgaverne ikke helt er, som du helst vil have dem?
 • Hvordan arbejder du med din indre, følelsesmæssige tilstand, så den støtter dig bedst muligt?
 • Hvordan opnår du en dyb og tillidsfuld kontakt til dem, du kommunikerer med?
 • Hvordan får du endnu mere balance mellem arbejdsliv og privatlig (work-life balance)?
 • Hvordan forandrer du de indre strategier, som vi kalder ‘dårlige vaner’?

Holdstart til NLP Business Practitioner

NLP Business Practitioner, hold 2 2024

22.100,00 kr. ekskl. moms
NLP Business Practitioner hold 2 2024, modul 1 - Datoer: 23/09, 24/09, 25/09 - kl. 09:00 - 16:30
NLP Business Practitioner hold 2 2024, modul 2 - Datoer: 04/11, 05/11, 06/11 - kl. 09:00 - 16:30
NLP Business Practitioner hold 2 2024, modul 3 - Datoer: 16/12, 17/12, 18/12 - kl. 09:00 - 16:30
NLP Business Practitioner hold 2 2024, modul 4 - Datoer: 27/01, 28/01, 29/01 - kl. 09:00 - 16:30

NLP Business Practitioner, hold 1 2025

23.100,00 kr. ekskl. moms
NLP Business Practitioner hold 1 2025, modul 1 - Datoer: 24/02, 25/02, 26/02 - kl. 09:00 - 16:30
NLP Business Practitioner hold 1 2025, modul 2 - Datoer: 07/04, 08/04, 09/04 - kl. 09:00 - 16:30
NLP Business Practitioner hold 1 2025, modul 3 - Datoer: 19/05, 20/05, 21/05 - kl. 09:00 - 16:30
NLP Business Practitioner hold 1 2025, modul 4 - Datoer: 23/06, 24/06, 25/06 - kl. 09:00 - 16:30

NLP i levende billeder...

Lene Bredahl forklarer her, hvad NLP Business Practitioner uddannelsen kan give dig. En af nøglerne til at lykkes med at skabe forandringer som leder, projektleder, underviser, HR-konsulent osv. er at inddrage metoder fra NLP, da NLP tager afsæt i, hvordan succesfulde mennesker tænker og handler.

Lene fortæller også, hvad forskellen er på de forskellige NLP Practitioners, som vi tilbyder i NLP Huset.

Alle vores NLP-uddannelser er godkendt af NLP-Foreningen i Danmark – den uafhængige brancheforening for alle NLP-skoler. Og alle uddannelser afsluttes med en certificering.

Svar på spørgsmål om NLP Business Practitioner uddannelsen

Du kan gennem NLP Business Practitioner og på en enkel og logisk måde lære, hvordan du kan ændre dine tankemønstre og dermed blive bedre til dit job.

Samtidig lærer du at forstå andre bedre og dermed opnå bedre resultater i alle de situationer, hvor kommunikation og motivation er væsentlige faktorer.

Endelig lærer du her på uddannelsen at bruge coaching som en ramme for alle typer samtaler, hvor viden om psykologi og forandringsprocesser er vigtig.

Modul 1
På modul 1 arbejder vi med den klassiske coachingdisciplin, hvor din evne til at skabe forandringer via sproget trænes.

Vi arbejder med hele grundlaget for, at vi kan bevare vores neutralitet og nærvær samtidig med, at vi udfordrer vores samtalepartners verdensbillede med respekt og nysgerrighed. 

Mere konkret er indholdet:

 • Hvad er coaching? Og hvad er NLP?
 • NLP’s kommunikationsmodel – hvordan vi alle subjektivt bearbejder virkeligheden
 • Sproglige mønstre, overbevisninger og værdier
 • Afkodning af tænkestile hos forskellige personer
 • Forskellige NLP-værktøjer, f.eks. livshjulet og  tidslinjearbejde.


Modul 2

På modul 2 går vi videre med den klassiske coaching og dine kompetencer. Indholdet er:

 • At lede samtaler med NLP
 • Hvad består tanker af?
 • Forskellen på de tanker, som støtter og fører os i mål og dem, som forhindrer os i at komme i mål
 • NLP-teknikker f.eks. opfattelsesposition (synsvinkelskift) og ankring
 • Værktøjer, der arbejder på flere abstraktionsniveauer f.eks. chunking og logiske niveauer
 • Elegante spørgeteknikker


Modul 3

På modul 3 arbejder vi med vores personlige strategier, overbevisninger og det, der kan stå i vejen for en forandring. Indholdet er:

 • Personlige strategier til f.eks. at motivere sig selv eller andre bedre eller til at træffe bedre beslutninger
 • Overbevisningers betydning – bl.a. hvordan du styrker kontakten til de ubevidste ressourcer og opdager de styrende overbevisninger, der ligger bag de valg, vi træffer (og ikke træffer)
 • Udfordringer på overbevisningsplan samt coaching, der afdækker ressourcer og mentale forhindringer
 • Skriftlig midtvejsevaluering


Modul 4

Her finpudses teknikkerne inden certificeringen, dels ved at træne et par nye, mere intuitive værktøjer dels ved praktisk at repeterer hele uddannelsens pensum. Indholdet er:

 • Hvordan du øger kendskabet til værdier og integrerer dem endnu bedre
 • Hvordan hjælper du dine samtalepartnere med at opdage de vigtigste værdier og dermed kunne sætte økologiske (helhedsorienterede) mål, der nås
 • Livsmetaforer
 • Skriftlig og mundtlig certificering som NLP Business Practitioner

På sidste modul bliver du certificeret som NLP Business Practitioner med en skriftlig og en praktisk prøve.

En anerkendt uddannelse
Uddannelsen er tilrettelagt, gennemføres og evalueres i overensstemmelse med danske og internationale NLP standarder. Vi er godkendt af den danske uafhængige NLP Brancheforening.

Herudover er uddannelsen udviklet i forhold til standarderne hos ICF (International Coach Federation) – verdens største coachnetværk.

“I NLP Huset mærkede jeg en forandring i mig selv, som har forstærket troen på mig selv og en grundlæggende følelse af indre ro, som jeg bruger i mange forskellige arbejdsmæssige situationer”
(Heidi Hartvig)

“Jeg har fået en anden refleksion over, hvordan jeg møder folk. Jeg er altid smilende og glad og blandt de yngste på arbejdspladsen. Som 30-årig skal jeg tænke over min egen energi og matche dem, jeg skal lede som projektleder. De har måske arbejdet 20 år indenfor deres felt, og
jeg vil bedre kunne forstå, hvor de er. Undervisningen og træningen kan hjælpe mig med at finde ud af, hvor forandringsopgaven skal starte.”
(Laura er 30 år og arbejder som projektleder i den finansielle sektor)

Undervisningen foregår dels som oplæg og demonstrationer fra de erfarne NLP Trænere, dels som praktiske øvelser i mindre grupper, så deltagerne får mulighed for at træne og udforske stoffet. 

Uddannelsen er arrangeret som et modulopbygget forløb med 4 moduler à 3 dage kl. 9 – 16.30 hver dag.

På alle hold har vi tilknyttet assistenter, som selv er uddannede i NLP (typisk NLP Master Coaches), og som hjælper kursisterne undervejs – både i forbindelse med træningen og med personlig coaching.

Der er krav til, at du læser og træner mellem uddannelsens moduler – min. 30 timer i alt mellem uddannelsens 4  moduler.

Øvegrupperne mødes typisk om aftenen og kan bruge NLP Huset til dette (onsdage og søndage).

Uddannelsen er til dig, der gerne vil have encertificering i business NLP, f.eks. fordi du lige nu oplever, at du i dit arbejde har brug for en række praktiske værktøjer til at forbedre dine relationer, arbejdsrutiner og resultater – f.eks. hvis du arbejder med salg, undervisning, pædagogik, udvikling, HR og andre fag, hvor menneskelige relationer er i fokus.

Uddannelsen har fokus på dig som menneske, så hvis du lige nu har brug for endnu mere personlig afklaring i dit liv mere generelt, vil en NLP Business Practitioner være meget relevant for dig.

Uddannelsen kræver ingen særlige forudsætninger.

Mere end 7.500 mennesker har valgt en uddannelse hos os siden 1990. Ikke uden grund.

Vores kursister anbefaler os til andre. Og om regel får vi flotte tilbagemeldinger med 5 stjerner i evalueringerne.

Vi er medlem NLP-Foreningen i Danmark – den uafhængige brancheforening for alle NLP-skoler – og alle vores NLP-uddannelser er godkendt herigennem.

NLP Psykoterapeut uddannelsen godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening.

Efter uddannelsen vil du:

 • Have en stærk og tillidsfuld kontakt med andre mennesker og opnå bedre resultater i  samarbejdet med dem
 • Forstå, hvordan du bedst kommunikerer med mennesker, der er meget forskellige fra dig selv
 • Forstå, hvordan du leder dig selv følelsesmæssigt og psykologisk gennem hverdagens mange krav og udfordringer
 • Kunne bruge coaching som rammen for alle samtaler, hvor viden om psykologi og processer er vigtig
 • Have en certificering efter internationale NLP-standarder som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og har integreret både tankegangen og teknikkerne fra denne uddannelse

Når du er certificeret NLP Business Practitioner, kan du gå direkte videre til NLP Master Coach uddannelsen.

Jonathan W. Juel

Jonathan Juel

NLP Træner + NLP Psykoterapeut MPF. Underviser på NLP- og coachuddannelserne og er gruppeterapeut og facilitator på forskellige gruppeterapeutiske forløb.

Læs mere

Prisen på en NLP Business Practitioner uddannelse er kr. 22.100 (kr. 23.100 fra 2025). Priserne er ekskl. moms

Hvis du tænker på, at uddannelsen NLP Business Practitioner vil forandre din tilgang til dig selv og andre mennesker, så mener vi, prisen er overordentlig rimelig.

Hvis din virksomhed skal ud og høre en coach eller en konsulent til at hjælpe ledere eller medarbejdere, koster det som regel også det samme eller mere.

De fleste af vores kursister, får uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver. Alternativt vælger folk en bruttolønsordning. Kontakt os gerne for at høre mere. 

Svar på spørgsmål om NLP Business Practitioner uddannelsen

Du kan gennem NLP Business Practitioner og på en enkel og logisk måde lære, hvordan du kan ændre dine tankemønstre og dermed blive bedre til dit job.

Samtidig lærer du at forstå andre bedre og dermed opnå bedre resultater i alle de situationer, hvor kommunikation og motivation er væsentlige faktorer.

Endelig lærer du her på uddannelsen at bruge coaching som en ramme for alle typer samtaler, hvor viden om psykologi og forandringsprocesser er vigtig.

Modul 1
På modul 1 arbejder vi med den klassiske coachingdisciplin, hvor din evne til at skabe forandringer via sproget trænes.

Vi arbejder med hele grundlaget for, at vi kan bevare vores neutralitet og nærvær samtidig med, at vi udfordrer vores samtalepartners verdensbillede med respekt og nysgerrighed. 

Mere konkret er indholdet:

 • Hvad er coaching? Og hvad er NLP?
 • NLP’s kommunikationsmodel – hvordan vi alle subjektivt bearbejder virkeligheden
 • Sproglige mønstre, overbevisninger og værdier
 • Afkodning af tænkestile hos forskellige personer
 • Forskellige NLP-værktøjer, f.eks. livshjulet og  tidslinjearbejde.


Modul 2

På modul 2 går vi videre med den klassiske coaching og dine kompetencer. Indholdet er:

 • At lede samtaler med NLP
 • Hvad består tanker af?
 • Forskellen på de tanker, som støtter og fører os i mål og dem, som forhindrer os i at komme i mål
 • NLP-teknikker f.eks. opfattelsesposition (synsvinkelskift) og ankring
 • Værktøjer, der arbejder på flere abstraktionsniveauer f.eks. chunking og logiske niveauer
 • Elegante spørgeteknikker


Modul 3

På modul 3 arbejder vi med vores personlige strategier, overbevisninger og det, der kan stå i vejen for en forandring. Indholdet er:

 • Personlige strategier til f.eks. at motivere sig selv eller andre bedre eller til at træffe bedre beslutninger
 • Overbevisningers betydning – bl.a. hvordan du styrker kontakten til de ubevidste ressourcer og opdager de styrende overbevisninger, der ligger bag de valg, vi træffer (og ikke træffer)
 • Udfordringer på overbevisningsplan samt coaching, der afdækker ressourcer og mentale forhindringer
 • Skriftlig midtvejsevaluering


Modul 4

Her finpudses teknikkerne inden certificeringen, dels ved at træne et par nye, mere intuitive værktøjer dels ved praktisk at repeterer hele uddannelsens pensum. Indholdet er:

 • Hvordan du øger kendskabet til værdier og integrerer dem endnu bedre
 • Hvordan hjælper du dine samtalepartnere med at opdage de vigtigste værdier og dermed kunne sætte økologiske (helhedsorienterede) mål, der nås
 • Livsmetaforer
 • Skriftlig og mundtlig certificering som NLP Business Practitioner

På sidste modul bliver du certificeret som NLP Business Practitioner med en skriftlig og en praktisk prøve.

En anerkendt uddannelse
Uddannelsen er tilrettelagt, gennemføres og evalueres i overensstemmelse med danske og internationale NLP standarder. Vi er godkendt af den danske uafhængige NLP Brancheforening.

Herudover er uddannelsen udviklet i forhold til standarderne hos ICF (International Coach Federation) – verdens største coachnetværk.

“I NLP Huset mærkede jeg en forandring i mig selv, som har forstærket troen på mig selv og en grundlæggende følelse af indre ro, som jeg bruger i mange forskellige arbejdsmæssige situationer”
(Heidi Hartvig)

“Jeg har fået en anden refleksion over, hvordan jeg møder folk. Jeg er altid smilende og glad og blandt de yngste på arbejdspladsen. Som 30-årig skal jeg tænke over min egen energi og matche dem, jeg skal lede som projektleder. De har måske arbejdet 20 år indenfor deres felt, og
jeg vil bedre kunne forstå, hvor de er. Undervisningen og træningen kan hjælpe mig med at finde ud af, hvor forandringsopgaven skal starte.”
(Laura er 30 år og arbejder som projektleder i den finansielle sektor)

Undervisningen foregår dels som oplæg og demonstrationer fra de erfarne NLP Trænere, dels som praktiske øvelser i mindre grupper, så deltagerne får mulighed for at træne og udforske stoffet. 

Uddannelsen er arrangeret som et modulopbygget forløb med 4 moduler à 3 dage kl. 9 – 16.30 hver dag.

På alle hold har vi tilknyttet assistenter, som selv er uddannede i NLP (typisk NLP Master Coaches), og som hjælper kursisterne undervejs – både i forbindelse med træningen og med personlig coaching.

Der er krav til, at du læser og træner mellem uddannelsens moduler – min. 30 timer i alt mellem uddannelsens 4  moduler.

Øvegrupperne mødes typisk om aftenen og kan bruge NLP Huset til dette (onsdage og søndage).

Uddannelsen er til dig, der gerne vil have encertificering i business NLP, f.eks. fordi du lige nu oplever, at du i dit arbejde har brug for en række praktiske værktøjer til at forbedre dine relationer, arbejdsrutiner og resultater – f.eks. hvis du arbejder med salg, undervisning, pædagogik, udvikling, HR og andre fag, hvor menneskelige relationer er i fokus.

Uddannelsen har fokus på dig som menneske, så hvis du lige nu har brug for endnu mere personlig afklaring i dit liv mere generelt, vil en NLP Business Practitioner være meget relevant for dig.

Uddannelsen kræver ingen særlige forudsætninger.

Mere end 7.500 mennesker har valgt en uddannelse hos os siden 1990. Ikke uden grund.

Vores kursister anbefaler os til andre. Og om regel får vi flotte tilbagemeldinger med 5 stjerner i evalueringerne.

Vi er medlem NLP-Foreningen i Danmark – den uafhængige brancheforening for alle NLP-skoler – og alle vores NLP-uddannelser er godkendt herigennem.

NLP Psykoterapeut uddannelsen godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening.

Efter uddannelsen vil du:

 • Have en stærk og tillidsfuld kontakt med andre mennesker og opnå bedre resultater i  samarbejdet med dem
 • Forstå, hvordan du bedst kommunikerer med mennesker, der er meget forskellige fra dig selv
 • Forstå, hvordan du leder dig selv følelsesmæssigt og psykologisk gennem hverdagens mange krav og udfordringer
 • Kunne bruge coaching som rammen for alle samtaler, hvor viden om psykologi og processer er vigtig
 • Have en certificering efter internationale NLP-standarder som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og har integreret både tankegangen og teknikkerne fra denne uddannelse

Når du er certificeret NLP Business Practitioner, kan du gå direkte videre til NLP Master Coach uddannelsen.

Liselotte Hjorth

Liselotte Hjorth

NLP Træner, NLP Psykoterapeut MPF og Mindfulness Instruktør. Underviser på NLP-,  coach- og psykoterapeutuddannelserne og er supervisor for vores studerende.

Læs mere
Jonathan W. Juel

Jonathan Juel

NLP Træner + NLP Psykoterapeut MPF. Underviser på NLP- og coachuddannelserne og er gruppeterapeut og facilitator på forskellige gruppeterapeutiske forløb.

Læs mere
Ove Schroll

Ove Schroll

Partner, autoriseret psykolog, NLP Master Trainer og NLP Psykoterapeut MPF. Ekspert inden for NLP psykoterapi, coaching, forandrings- og organisationspsykologi samt ledelse.

Læs mere

Prisen på en NLP Business Practitioner uddannelse er kr. 22.100 (kr. 23.100 fra 2025). Priserne er ekskl. moms

Hvis du tænker på, at uddannelsen NLP Business Practitioner vil forandre din tilgang til dig selv og andre mennesker, så mener vi, prisen er overordentlig rimelig.

Hvis din virksomhed skal ud og høre en coach eller en konsulent til at hjælpe ledere eller medarbejdere, koster det som regel også det samme eller mere.

De fleste af vores kursister, får uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver. Alternativt vælger folk en bruttolønsordning. Kontakt os gerne for at høre mere. 

Mød vores kursister

lunch-png

Frokost inkluderet i prisen

speechbubble-png

Individuel coaching

book-png
Undervisningsmateriale
practice-png

Øvelokaler

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev