nlp-huset-lokaler-4-1-supervisor.jpg

Kursisterne bruger vores lokaler til at træne i mellem undervisningsmodulerne

NLP Supervisor

Som supervisor støtter og motiverer du mennesker, der arbejder professionelt med andre mennesker. På vores supervisoruddannelse lærer du at sætte fagligheden i spil. Samtidig leder du en erkendelses- og læringsproces, hvor I undersøger de mange muligheder, enhver låst situation rummer.

Du lærer at supervisere både individuelt og i grupper – og du kan forhåbentlig afhjælpe det stigende problem med “omsorgstræthed”, som flere og flere oplever, når de i deres dagligdag arbejder med andre menneskers liv og udfordringer.

Kan du sige “ja” til et eller flere af disse punkter, vil du kunne have glæde af NLP Supervisor uddannelsen:

 • Du vil gerne klædes på til både det praktiske og metodiske i det at tilbyde supervision
 • Du vil gerne både tilbyde individuel supervision og supervision i grupper
 • Du vil gerne have redskaber til at kunne reflektere kritisk over din praksis og rolle som supervisor
 • Du arbejder allerede som supervisor eller drømmer om at videreuddanne dig til jobbet som supervisor.

Holdstart til NLP Supervisor

NLP Supervisor, hold 1 2024

11.050,00 kr. momsfrit
NLP Supervisor hold 1-24, modul 1 - Datoer: 16/09, 17/09 - kl. 09:00 - 16:30
NLP Supervisor hold 1-24, modul 2 - Datoer: 11/11, 12/11 - kl. 09:00 - 16:30
NLP Supervisor hold 1-24, modul 3 - Datoer: 20/01, 21/01 - kl. 09:00 - 16:30

NLP Supervisor, hold 1 2025 DATOER PÅ VEJ

11.050,00 kr. momsfrit
NLP Supervisor hold 1-25, modul 1 - Datoer: 01/01, 02/01 - kl. 09:00 - 16:30
NLP Supervisor hold 1-25, modul 2 - Datoer: 01/01, 02/01 - kl. 09:00 - 09:00
NLP Supervisor hold 1-25, modul 3 - Datoer: 01/01, 02/01 - kl. 09:00 - 16:30

NLP i levende billeder...

NLP  Supervisor uddannelsen præsenteret på 5 minutter af Lene Bredahl.

Uddannelsen er en overbygning på en NLP Master Coach certificering og giver dig kompetencerne til at gennemføre både individuel supervison og gruppesupervision.

Uddannelsen løber over 3 moduler à 2 dage. Du skal træne supervision mellem undervisningsmodulerne – enten i din nuværende praksis eller sammen med dine holdkammerater.

Svar på spørgsmål om NLP Supervisor uddannelsen...

I supervision skal alle deltagere gerne blive engagerede, inddraget og hørt.

Med NLP Supervisor uddannelsen er det muligt, fordi du faciliterer processen ved at sætte dine NLP-kompetencer som NLP Master Coach i spil på en fri og legende måde.

Du får blandt andet indsigt i, hvordan du kan udviklet et blik for at se sammenhænge, relationer og indbyrdes dynamikker i et nyt lys (det systemiske perspektiv) samt bruge ideen om mere nuancerede, rige og værdibaserede fortællinger til at skabe bevægelse i ellers fastlåste situationer (det narrative perspektiv).

Det betyder, at organisatoriske, relationelle og personlige udfordringer og problemer bliver undersøgt med et psykologisk og mulighedsorienteret blik, så de involverede i højere grad oplever sig klædt på til at gå hjem og handle med en dybere indsigt.

Overbygning til NLP Master Coach /
NLP Master Practitioner

Uddannelsen er en overbygning på NLP Master Coach / NLP Master Practitioner forløbet. Dvs. supervisor uddannelsen løber over et par år i alt. På den måde bliver du grundigt uddannet i psykologi og psykologiske metoder til rollen som supervisor.

Modul 1 – Rollen som supervisor, typer af supervision og træning i individuel supervision

 • Definition af supervision, grænseflader til coaching, terapi, mentoring og rådgivning
 • Færdighedsorienteret, Indsigtsorienteret og Relationsorienteret supervision
 • Individuel supervision og avanceret spørgeteknik.


Modul 2 – Gruppesupervision og at arbejde systemisk

 • Gruppesupervision og forskellen til individuel supervision
 • Gruppeprocesser, procesfacilitering og at arbejde systemisk
 • At bruge rådgivning som en sammenfletning af viden
 • Forandringspsykologi og læring.


Modul 3 – Normers betydning samt certificering

 • Normers betydning i supervisionsprocessen
 • Certificering (skriftlig opgave og videoklip)
 • Næste skridt for dig som supervisor.

“Jeg har lært meget, som jeg kan bruge, når jeg laver supervision for lærerne rundt omkring på skolerne. Lærerne har måske nogle store udfordringer i klasserne, og det kan være svært at komme med løsninger. Det er vigtigt at få dem selv til at reflektere over holdbare løsninger. Ud fra lærernes egne tanker og ideer, foreslår jeg mulige tiltag. Så vælger de det, der passer bedst ind i deres virkelighed” (anonym kursist)

Uddannelsen er bygget op som et forløb på 3 moduler à 2 dage inkl. certicicering.

Der er et krav til, at du læser og træner mellem uddannelsens moduler og for at blive certificeret NLP Supervisor skal du have øvet og trænet min. 30 timer mellem undervisningsmodulerne:

 • Du skal gennemføre individuel supervision – enten til en medkursist eller supervisander fra din hverdag. Vi anbefaler et mix. dette
 • Du skal deltage i gruppesupervision på dit hold
 • Du skal modtaget individuel supervision fra en af uddannelsens tilknyttede supervisorer.

Gruppesupervision og supervision med en af uddannelsens supervisorer er inkluderet i prisen.

Medarbejdere i klassiske omsorgsfag som f.eks.

 • pædagoger, psykologer, lærere,  socialrådgivere, sygeplejersker, øvrigt sundhedspersonale o.a.
 • Interne og eksterne konsulenter, coaches, HR-medarbejdere, rådgivere, projektledere, forandringsagenter, ledere o.a., der gerne vil udvikle deres kompetencer til at skabe bedre læringsbaserede organisationer.
 • Psykoterapeuter og coaches, der savner et fagligt fællesskab og gerne vil udvikle et større netværk af kolleger gennem deres supervisionspraksis

Herudover er det oplagt for mange andre faggrupper, der arbejder med mennesker at tage NLP Supervisor uddannelsen.

Vi arbejder selv som supervisorer på bla. NLP Psykoterapeut uddannelsen og har som undervisere en solid supervisoruddannelse bag os.

Vi har derfor erfaring med at arbejde både individuelt og i grupper med mennesker.

Vi har derudover flere akademiske uddannelse i rygsækken og har de seneste år efteruddannet os inden for det systemiske, narrative, eksistentielle og psykoterapeutiske felt.

Du vil stå stærkt i rollen som supervisor, fordi du har alle de fornødne værktøjer. Du vil desuden kunne facilitere læringsrum for at finde de bedste løsninger i et fællesskab

Overvej en NLP Psykoterapeut uddannelse, hvis du vil lære endnu mere om psykologi og dybe forandringsprocesser. 

Lene Bredahl

Lene Bredahl

Partner, sociolog med speciale inden for HRM, NLP Master Trainer og NLP Psykoterapeut MPF. Ekspert i facilitering, gruppeprocesser, forandringspsykologi, organisation og ledelse.

Læs mere
Susanne Hauzmann

Susanne Hauzmann

Sociolog, NLP Psykoterapeut MPF og NLP Træner. Underviser på NLP Supervisor uddannelsen og er supervisor og gruppeterapeut for de studerende.

Læs mere

Prisen på en NLP supervisor uddannelse er kr. 11.050 (kr. 11.050 fra 2025). Priserne er momsfrie. 

Efter endt supervisor uddannelse kan du arbejde som supervisor – enten internt i en organisation eller som selvstændig. Så på den måde er uddannelsen en fin fremtidssikring af dine kompetencer

 • Som virksomhed får man ikke mange konsulent- eller supervisionstimer for den pris, uddannelsen koster, til at hjælpe en medarbejder eller en leder med bedre relationer og resultater.
 • Se de konkrete priser på NLP Supervisor uddannelsen her på siden. 

Svar på spørgsmål om NLP Supervisor uddannelsen...

I supervision skal alle deltagere gerne blive engagerede, inddraget og hørt.

Med NLP Supervisor uddannelsen er det muligt, fordi du faciliterer processen ved at sætte dine NLP-kompetencer som NLP Master Coach i spil på en fri og legende måde.

Du får blandt andet indsigt i, hvordan du kan udviklet et blik for at se sammenhænge, relationer og indbyrdes dynamikker i et nyt lys (det systemiske perspektiv) samt bruge ideen om mere nuancerede, rige og værdibaserede fortællinger til at skabe bevægelse i ellers fastlåste situationer (det narrative perspektiv).

Det betyder, at organisatoriske, relationelle og personlige udfordringer og problemer bliver undersøgt med et psykologisk og mulighedsorienteret blik, så de involverede i højere grad oplever sig klædt på til at gå hjem og handle med en dybere indsigt.

Overbygning til NLP Master Coach /
NLP Master Practitioner

Uddannelsen er en overbygning på NLP Master Coach / NLP Master Practitioner forløbet. Dvs. supervisor uddannelsen løber over et par år i alt. På den måde bliver du grundigt uddannet i psykologi og psykologiske metoder til rollen som supervisor.

Modul 1 – Rollen som supervisor, typer af supervision og træning i individuel supervision

 • Definition af supervision, grænseflader til coaching, terapi, mentoring og rådgivning
 • Færdighedsorienteret, Indsigtsorienteret og Relationsorienteret supervision
 • Individuel supervision og avanceret spørgeteknik.


Modul 2 – Gruppesupervision og at arbejde systemisk

 • Gruppesupervision og forskellen til individuel supervision
 • Gruppeprocesser, procesfacilitering og at arbejde systemisk
 • At bruge rådgivning som en sammenfletning af viden
 • Forandringspsykologi og læring.


Modul 3 – Normers betydning samt certificering

 • Normers betydning i supervisionsprocessen
 • Certificering (skriftlig opgave og videoklip)
 • Næste skridt for dig som supervisor.

“Jeg har lært meget, som jeg kan bruge, når jeg laver supervision for lærerne rundt omkring på skolerne. Lærerne har måske nogle store udfordringer i klasserne, og det kan være svært at komme med løsninger. Det er vigtigt at få dem selv til at reflektere over holdbare løsninger. Ud fra lærernes egne tanker og ideer, foreslår jeg mulige tiltag. Så vælger de det, der passer bedst ind i deres virkelighed” (anonym kursist)

Uddannelsen er bygget op som et forløb på 3 moduler à 2 dage inkl. certicicering.

Der er et krav til, at du læser og træner mellem uddannelsens moduler og for at blive certificeret NLP Supervisor skal du have øvet og trænet min. 30 timer mellem undervisningsmodulerne:

 • Du skal gennemføre individuel supervision – enten til en medkursist eller supervisander fra din hverdag. Vi anbefaler et mix. dette
 • Du skal deltage i gruppesupervision på dit hold
 • Du skal modtaget individuel supervision fra en af uddannelsens tilknyttede supervisorer.

Gruppesupervision og supervision med en af uddannelsens supervisorer er inkluderet i prisen.

Medarbejdere i klassiske omsorgsfag som f.eks.

 • pædagoger, psykologer, lærere,  socialrådgivere, sygeplejersker, øvrigt sundhedspersonale o.a.
 • Interne og eksterne konsulenter, coaches, HR-medarbejdere, rådgivere, projektledere, forandringsagenter, ledere o.a., der gerne vil udvikle deres kompetencer til at skabe bedre læringsbaserede organisationer.
 • Psykoterapeuter og coaches, der savner et fagligt fællesskab og gerne vil udvikle et større netværk af kolleger gennem deres supervisionspraksis

Herudover er det oplagt for mange andre faggrupper, der arbejder med mennesker at tage NLP Supervisor uddannelsen.

Vi arbejder selv som supervisorer på bla. NLP Psykoterapeut uddannelsen og har som undervisere en solid supervisoruddannelse bag os.

Vi har derfor erfaring med at arbejde både individuelt og i grupper med mennesker.

Vi har derudover flere akademiske uddannelse i rygsækken og har de seneste år efteruddannet os inden for det systemiske, narrative, eksistentielle og psykoterapeutiske felt.

Du vil stå stærkt i rollen som supervisor, fordi du har alle de fornødne værktøjer. Du vil desuden kunne facilitere læringsrum for at finde de bedste løsninger i et fællesskab

Overvej en NLP Psykoterapeut uddannelse, hvis du vil lære endnu mere om psykologi og dybe forandringsprocesser. 

Lene Bredahl

Lene Bredahl

Partner, sociolog med speciale inden for HRM, NLP Master Trainer og NLP Psykoterapeut MPF. Ekspert i facilitering, gruppeprocesser, forandringspsykologi, organisation og ledelse.

Læs mere
Susanne Hauzmann

Susanne Hauzmann

Sociolog, NLP Psykoterapeut MPF og NLP Træner. Underviser på NLP Supervisor uddannelsen og er supervisor og gruppeterapeut for de studerende.

Læs mere

Prisen på en NLP supervisor uddannelse er kr. 11.050 (kr. 11.050 fra 2025). Priserne er momsfrie. 

Efter endt supervisor uddannelse kan du arbejde som supervisor – enten internt i en organisation eller som selvstændig. Så på den måde er uddannelsen en fin fremtidssikring af dine kompetencer

 • Som virksomhed får man ikke mange konsulent- eller supervisionstimer for den pris, uddannelsen koster, til at hjælpe en medarbejder eller en leder med bedre relationer og resultater.
 • Se de konkrete priser på NLP Supervisor uddannelsen her på siden. 

Mød vores kursister

lunch-png

Frokost inkluderet i prisen

speechbubble-png

Individuel supervision

book-png
Undervisningsmateriale
practice-png

Øvelokaler

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev