Gruppeterapi

Overvejer du gruppeterapi? Vi tilbyder tre forskellige forløb

Gruppeterapi er velegnet til at arbejde med både sig selv og sin relation til andre. Du kan i gruppeterapi især arbejde med de problemer, man kan have i forhold til andre mennesker, og de udfordringer, man kan have med at være i grupper og sociale sammenhænge.

Du oplever måske at have svært ved at være i nær og tæt kontakt med andre mennesker, og derfor holder du ofte afstand til dem. Eller du har svært ved at stå alene, og derfor er du hele tiden på udkig efter støtte fra andre og kan smelte helt sammen med dem.

gruppeterapi_infoside-samtale-3-kursister-jpg

Tre forløb med gruppeterapi i NLP Huset

Mandagsgruppen

Gruppeterapi, hvor du med udgangspunkt i NLP og psykoterapeutisk teori og metode bliver i stand til at skabe nye  forandringer for dig selv og andre gruppedeltagere gennem gruppeterapi.

Læs mere herunder.

Faciliteres af Lene Bredahl og Susanne Hauzmann

Familieopstilling

Vi arbejder på dybe planer i familieopstilling, for nogle gange kan vi være havnet i så dybe forviklinger i vores liv, at det har været svært at finde en forløsning. Du kan have oplevelser, reaktioner, store byrder og ansvar, som du bærer rundt på, og som ikke er dine. Noget som skal afleveres tilbage, der hvor det hører til, så du får mulighed for forløsning af gamle traumer.

Ledes af Birgitte Lisbygd

Gruppeterapeutisk forløb

Ravinder Kaur-Pedersen, som er psykoterapeutstuderende på 4. år, samler i denne  gruppeterapi mennesker, der kommer fra et andet land end Danmark. 

Ravinder vil gerne støtte mennesker i at opbygge en bedre balance mellem det at leve mellem to forskellige værdisæt.

Hvis du kan genkende dig selv i et af de 5 spørgsmå, Ravinder stiller herunder, er du meget velkommen. 

Læs mere herunder og skriv til Ravinder, hvis du vil med

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få e-bogen “Bevar de gode relationer på jobbet og privat, også når noget står i vejen”.

Lidt om gruppeterapi

I et gruppeforløb får du mulighed for at undersøge dine relationer til andre, da samværet i selve gruppen på mange måder minder om vores liv uden for gruppen.

Man kan med andre ord sige, at vi inviterer din virkelighed med indenfor, vi undersøger og udfordrer den – og alle i gruppen hjælper dig til at gå klogere, beriget og forhåbentlig forandret videre ud i livet. 

Indvendinger, vi somme tider hører, er “Jeg vil kun være alene med en terapeut” eller “Jeg er for blufærdig til at være i en gruppe”. Det er vigtigt for os at sige, at der er tavshedspligt i gruppen. Og når folk er startet i gruppeterapi, opdager de fleste, hvor meget det kan give i forhold til at få hjælp 1:1 af en terapeut.

Vi spejler os jo i hinanden, og det kan være en stor hjælp, når man vil udvikle sig og forstå sig selv bedre. 

 

Mandagsgruppen - gruppeterapi

I Mandagsgruppen lærer du dig selv bedre at kende og kan håndtere de udfordringer, du møder på en mere bevidst, kongruent og nærværende måde.

Du kan udforske nogle af disse udfordringer:

 • at kunne mærke sig selv, sine ønsker og sine personlige grænser
 • at have svært ved at være uenig eller i konflikt med andre mennesker
 • at føle sig anderledes og udenfor – og ofte være bekymret for at blive udelukket fra fællesskaber
 • at være usikker på sit eget værd og sin egen kunnen
 • at opleve sig fastlåst i bestemte roller i sociale sammenhænge.


Deltagere i Mandagsgruppen:

 • Studerende på NLP Husets psykoterapeutuddannelse
 • Alle andre, som har lyst til at arbejde med personlig udvikling og forandring i et gruppeforløb.


To metoder i Mandagsgruppen:

 • Enten arbejder vi med den enkelte deltager i gruppen, hvor de øvrige deltagere via vikarierende læring gennemgår en lignende proces
 • Eller også arbejder vi med dynamikken, temaerne, stemningen, mulighederne i hele gruppen som gruppe. Vi tager udgangspunkt i, hvad der sker ’her og nu’ i gruppen og relaterer det til en eller anden udfordring eller problemstilling, som deltagerne har med hjemmefra.


Praktik

Der er løbende optag, så hvis en person stopper i gruppen, kan en ny komme ind.

Gruppeterapeut er NLP Psykoterapeut Susanne Hauzmann, som har gruppeterapi som speciale fra sin uddannelse.

Gruppen mødes den første mandag i måneden (ikke juli og august) kl. 17 – 20. I alt 10 gange.

Næste hold starter mandag den 2. september.

Hvad koster det?

10 gange à 3 timer koster 5.000 kr. (momsfritaget).

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig ved at sende en mail til NLP Huset

video-cf137238-jpg

Familieopstilling som gruppeterapi

Nogle gange kan vi være havnet i dybe forviklinger i vores liv, hvor det har været svært at finde en forløsning. Du kan have oplevelser, reaktioner, store byrder og ansvar, som du bærer rundt på og som ikke er dine, men som skal afleveres tilbage, der hvor det høre til og dermed give dig muligheden for forløsning af gamle traumer.

Systemisk opstilling giver os en hel speciel åbning for at få fat i kærlighedsflowet og sætte dig fri til at være dig selv. Opstillingsarbejdet tillader en 3-dimensionel fremstilling af personlige temaer og giver mulighed for det dybe, følelsesforløsende arbejde.

Gruppens nærværende tilstedeværelse og den store nænsomhed vil støtte op i selve opstillingen og gør det muligt at udforske diverse områder – følelsesmæssigt, kropsligt og mentalt.

Datoer og pris

Datoer 2024: Kontakt Birgitte direkte.

En aften med familieopstilling koster 350 kr.

HUSK TILMELDING, DA DER SKAL VÆRE MIN. 6 DELTAGERE.

Facilitator

Den åbne gruppe faciliteres af Birgitte Lisbygd, der er uddannet i familieopstilling og er NLP Træner, dybdeterapeut, Mindfulness Instruktør og NLP Psykoterapeut.

Kontakt Birgitte direkte for tilmelding og information.

___________________________________________________

Kommer du fra et andet land end Danmark?

JA, og hvis du også kan svare JA til én af fem følgende spørgsmål, så har jeg et godt tilbud på 6 gruppeterapeutiske samtaler sammen med 4-6 andre personer. Her kommer spørgsmålene:

 • Vil du gerne kende dig selv og være dig selv også i dilemmafyldte situationer mellem to (eller flere forskellige) sæt normer og værdier – f.eks. fra Danmark, hvor du nu bor, og fra det land du er vokset op i?
 • Dilemmaer fremtræder og bliver meget synlige og konkrete i forhold til børneopdragelse.
 • Bruger du energi på at forholde dig til spørgsmål fra dine medmennesker om din væremåde, fordi du eller de synes, den er anderledes end de fleste?
 • Finder du det svært at være dig selv fordi andre forholder sig til din nationalitet, køn, hudfarve, køn, og nationalitet?
 • Har du lyst til at deltage i gruppeterapeutiske samtaler for at finde en bedre balance i dit sind når du lever mellem to forskellige sæt af kulturelle værdier?

Hvad ønsker og forventer jeg?

Du forpligter dig til at komme til mindst 3 ud af i alt 5 sessioner. Deltagelse er gratis. Med din deltagelse får jeg empiri til min afsluttende 4. årsopgave på min uddannelse som psykoterapeut. Alle samtaler er selvfølgelig fortrolige.

Om mig

Jeg hedder Ravinder Kaur-Pedersen, kommer oprindeligt fra Indien og har boet i Danmark i mere end 30 år. Jeg læser til psykoterapeut og i min opgave skriver jeg om selvets rolle. Jeg er optaget af, hvorledes to eller flere kulturelle baggrunde og identiteter kan vendes til en styrke for både ens egen selvforståelse og i relationerne med andre mennesker, så man bliver bedre til at være og vise sig selv.

Datoer og tilmelding

Vi mødes den 19.3., 2.4., 18.4., 30.4. og 2.5. Hver gang kl. 17-20 i NLP Huset i Valby.

Sende en mail, hvis du vil med. Gratis at deltage.

Forskning viser...

Forskning viser, hvor stor betydning det har at indgå i positiv forbundethed med andre mennesker.
Det inspirer dig til nye måder at være i dit liv på. Både i relation til dine egne udfordringer og i forståelsen for andres. 

Tidligere kursister

Nyeste artikler

Grundlæggende NLP uddannelser
m. certificering

Overbygningsuddannelser
m. certificering

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev