Gruppeterapi

Overvejer du gruppeterapi? Vi tilbyder tre forskellige forløb

Gruppeterapi er velegnet til at arbejde med både sig selv og sin relation til andre. Du kan i gruppeterapi især arbejde med de problemer, man kan have i forhold til andre mennesker, og de udfordringer, man kan have med at være i grupper og sociale sammenhænge.

Du oplever måske at have svært ved at være i nær og tæt kontakt med andre mennesker, og derfor holder du ofte afstand til dem. Eller du har svært ved at stå alene, og derfor er du hele tiden på udkig efter støtte fra andre og kan smelte helt sammen med dem.

gruppeterapi_infoside-samtale-3-kursister-jpg

Tre gruppeterapeutiske forløb i NLP Huset

Mandagsgruppen

Gruppeterapi, hvor du med udgangspunkt i NLP og psykoterapeutisk teori og metode bliver i stand til at skabe nye  forandringer for dig selv og andre gruppedeltagere gennem gruppeterapi.

Læs mere herunder.

Faciliteres af Lene Bredahl og Susanne Hauzmann

Familieopstilling

Vi arbejder på dybe planer i familieopstilling, for nogle gange kan vi være havnet i så dybe forviklinger i vores liv, at det har været svært at finde en forløsning. Du kan have oplevelser, reaktioner, store byrder og ansvar, som du bærer rundt på, og som ikke er dine. Noget som skal afleveres tilbage, der hvor det hører til, så du får mulighed for forløsning af gamle traumer.

Ledes af Birgitte Lisbygd

Gruppeterapeutisk forløb

Gruppen er gruppens terapeut. Det vil sige, at den enkeltes healende proces opstår i samspillet mellem deltagerne.

Vigtige livstemaer kan tages op i gruppeterapien som f.eks. skilsmisse, tab, forandringer, kriser og så videre. Men det kan også være spontane tanker og følelser, der pludselig opstår i selve øjeblikket. Læs mere herunder.

Gruppen faciliteres af to 4. år studerende – Hans Victor og Lærke Grevelund.

Kontakt Lærke for mere information.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få e-bogen “Bevar de gode relationer på jobbet og privat, også når noget står i vejen”.

Lidt om gruppeterapi

I et gruppeforløb får du mulighed for at undersøge dine relationer til andre, da samværet i selve gruppen på mange måder minder om vores liv uden for gruppen.

Man kan med andre ord sige, at vi inviterer din virkelighed med indenfor, vi undersøger og udfordrer den – og alle i gruppen hjælper dig til at gå klogere, beriget og forhåbentlig forandret videre ud i livet. 

Indvendinger, vi somme tider hører, er “Jeg vil kun være alene med en terapeut” eller “Jeg er for blufærdig til at være i en gruppe”. Det er vigtigt for os at sige, at der er tavshedspligt i gruppen. Og når folk er startet i gruppeterapi, opdager de fleste, hvor meget det kan give i forhold til at få hjælp 1:1 af en terapeut.

Vi spejler os jo i hinanden, og det kan være en stor hjælp, når man vil udvikle sig og forstå sig selv bedre. 

 

Mandagsgruppen

I Mandagsgruppen lærer du dig selv bedre at kende og kan håndtere de udfordringer, du møder på en mere bevidst, kongruent og nærværende måde.

Du kan udforske nogle af disse udfordringer:

 • at kunne mærke sig selv, sine ønsker og sine personlige grænser
 • at have svært ved at være uenig eller i konflikt med andre mennesker
 • at føle sig anderledes og udenfor – og ofte være bekymret for at blive udelukket fra fællesskaber
 • at være usikker på sit eget værd og sin egen kunnen
 • at opleve sig fastlåst i bestemte roller i sociale sammenhænge.

Deltagere i Mandagsgruppen:

 • Studerende på NLP Husets psykoterapeutuddannelse
  (OBS: Studerende optaget på 1. år fra januar 2023 kan ikke længere tælle denne gruppeterapi med som egenterapi, da Lene også er underviser på uddannelsen (nye regler). Øvrige studerende kan).
 • Alle andre, som har lyst til at arbejde med personlig udvikling og forandring i et gruppeforløb.

To metoder i Mandagsgruppen:

 • Enten arbejder vi med den enkelte deltager i gruppen, hvor de øvrige deltagere via vikarierende læring gennemgår en lignende proces
 • Eller også arbejder vi med dynamikken, temaerne, stemningen, mulighederne i hele gruppen som gruppe. Vi tager udgangspunkt i, hvad der sker ’her og nu’ i gruppen og relaterer det til en eller anden udfordring eller problemstilling, som deltagerne har med hjemmefra.

Praktik

Der er løbende optag, så hvis en person stopper i gruppen, kan en ny komme ind.

Nogle mandage er der 2 gruppeterapeuter; andre gange kører 1 terapeut gruppen alene. 

Gruppeterapeuterne er Lene Bredahl og Susanne Hauzmann, som begge har gruppeterapi som speciale som NLP Psykoterapeuter.

Vi mødes én mandag om måned (ikke juli og august) kl. 17 – 20.

Datoerne for 1. halvår af 2024 er:
8. januar, 5. februar, 4. marts, 8. april, 6. maj og 3. juni.

Hvad koster det?

10 gange à 3 timer koster 5.000 kr. (momsfritaget).

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Lene Bredahl

video-cf137238-jpg

Familieopstilling

Nogle gange kan vi være havnet i dybe forviklinger i vores liv, hvor det har været svært at finde en forløsning. Du kan have oplevelser, reaktioner, store byrder og ansvar, som du bærer rundt på og som ikke er dine, men som skal afleveres tilbage, der hvor det høre til og dermed give dig muligheden for forløsning af gamle traumer.

Systemisk opstilling giver os en hel speciel åbning for at få fat i kærlighedsflowet og sætte dig fri til at være dig selv. Opstillingsarbejdet tillader en 3-dimensionel fremstilling af personlige temaer og giver mulighed for det dybe, følelsesforløsende arbejde.

Gruppens nærværende tilstedeværelse og den store nænsomhed vil støtte op i selve opstillingen og gør det muligt at udforske diverse områder – følelsesmæssigt, kropsligt og mentalt.

Datoer og pris

Datoer 2024: Kontakt Birgitte direkte.

En aften med familieopstilling koster 350 kr.

HUSK TILMELDING, DA DER SKAL VÆRE MIN. 6 DELTAGERE.

Facilitator

Den åbne gruppe faciliteres af Birgitte Lisbygd, der er uddannet i familieopstilling og er NLP Træner, dybdeterapeut, Mindfulness Instruktør og NLP Psykoterapeut.

Kontakt Birgitte direkte for tilmelding og information.

___________________________________________________

Gruppeterapi - forløb faciliteret af to studerende

Dette gruppeterapiforløb gennemføres af Hans Victor og Lærke Grevelund, der begge er psykoterapeutstuderende på 4. år, og som begge har erfaring i gruppeterapi. I samspillet mellem en maskulin og feminin indgangsvinkel, skaber vi sammen et trygt og udviklende rum, der inviterer til selvrefleksion og forandring.

Et gruppeterapiforløb er et trygt sted at dele dine tanker og følelser. Vi har i gruppen tavshedspligt og passer respektfuldt på hinanden. Det betyder, at det, du deler i rummet, bliver i rummet.

Gruppen er gruppens terapeut. Det vil sige at den enkeltes healende proces opstår i samspillet deltagerne imellem. Vi vil arbejde med de temaer, der har relevans for gruppen. Det kan være vigtige livstemaer som f.eks. skilsmisse, tab, forandring, kriser mv. Men det kan også være spontane tanker og følelser, der pludselig opstår i selve øjeblikket.

Gruppen mødes hver 2. fredag over 10 gange.

Kontakt Lærke for datoer og tilmelding.

Samlet pris: 3.000kr.

Forskning viser...

Forskning viser, hvor stor betydning det har at indgå i positiv forbundethed med andre mennesker.
Det inspirer dig til nye måder at være i dit liv på. Både i relation til dine egne udfordringer og i forståelsen for andres. 

Tidligere kursister

Blog

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev