4 tips til ledere, der gerne vil have alle med

Leder

Ved du hvad medarbejdere generelt godt kan lide ved deres leder? Ja, ifølge en undersøgelse fra Konsulenthuset Ballisagers, fortæller medarbejderne, at den dygtigste leder er en, der giver medarbejderne høj grad af selvbestemmelse. De fleste medarbejdere kan altså godt lide, at deres perspektiv på opgaverne bliver anerkendt og brugt.

Når ledere giver selvbestemmelse, stiger tilfredsheden

Det kan være en udfordring i sig selv som chef (men også som medarbejder) at give slip. At kunne uddelegere og stille åbne, coachende spørgsmål. Men det kan selvfølgelig læres. Her er nogle forskellige spørgsmål og perspektiver, som du med fordel kan stille, når I samarbejder om en forandring, et nyt projekt, en anden tilgang til tingene osv.

– “Hvis vi går den vej, hvordan vil det så se ud om et år?”

– “Hvad står i vejen for at nå målet?”

– “Hvilke indvendinger har nogle i teamet?” og “Hvad er baggrunden for dem?”

– “Hvordan vil kunden, borgeren eller dem i den anden afdeling se på vores løsning, hvis vi realiserer den?”

– “”Hvis vi vælger en alternativ vej at gå, hvordan vil tingene så se ud om et år?”

– “Hvilken følelse giver det at tænke på, at vi er kommet i mål?”

– “Hvad vil der ske, hvis vi ikke gør noget, og bare venter og ser?”

Lad dig inspirere af spørgsmålene allerede nu. Måske har du lige nu en konkret problemstilling på jobbet, som du i tankerne kan afprøve spørgsmålene på.

Slip kontrollen og stil gode spørgsmål i stedet

Mindst lige så vigtigt som at stille de rigtige spørgsmål er at nå derhen, hvor du i hjertet og hovedet forstår og anerkender de andre for at en god proces kan starte. At kunne give slip på kontrollen som leder, kræver et personligt arbejde: Ikke at ville fikse og ikke hurtigt at gå i løsningsmode.

Det kræver, at du kigger indad og forstår, hvad du har af mønstre, som forhindrer dig i at give slip og have tillid til, at de andre kan finde løsningen. Og her kan en god og coachende spørgeteknik være hjælpsom…

Stil de spørgsmål, der giver plads til alle

Der kan være udfordringer i en afdeling, fordi leder og medarbejdere tænker meget forskellig

– Nogle mennesker taler næsten uden stop – og det kan være svært at komme til orde.

– Andre siger ikke så meget på møderne, selv om de har mange gode ideer.

– Andre igen balancerer mellem at tale og lytte og anerkende andres forslag.

Uanset, om du er leder eller medarbejder, har vi et par ideer til, hvordan du kan håndterer forskellige typer af mennesker:

Til den meget talende:

– Du kan anerkende, at vedkommende har meget på hjertet.

– Du kan fx spørge ind til, hvad konklusionen er på det vedkommende siger. Eller spørge, hvad det vigtigste er, han eller hun tænker, hvis det skal kortes ned i en sætning. Det vil tvinge vedkommende til at reflektere over sine pointer på en anden måde, og I vil hurtigere nå frem til noget brugbart for teamet.

For at tilgodese den meget lidt talende:

– Kunne I prøve at eksperimentere med en to-minutters pause, hvor alle på mødet tænker over en bestemt problemstilling – eller giv som minumum mulighed for at alle kan have tænkt over emnet eller problemstillingen inden mødet?

– Alternativt kunne I to og to vende en problemstilling på mødet, og bagefter tale om det i plenum. Begge løsninger vil give den introverte mulighed for at tænke alene – eller i et mindre forum – og give mulighed for at få alle med ind i problemløsningsfeltet.

Skab personlig kontakt

I de fleste jobs er der et element af kontakt med andre kolleger, samarbejdspartnere, medarbejdere, borgere eller kunder. Meget ofte kan netop den personlige kontakt og evnen til at reflektere over sig selv og relationen spille en afgørende rolle for, om du lykkes i jobbet son leder.

Mange ledere tænker dog stadig mest på kurser og uddannelser af faglig karakter, når de vil videre som ledere – og overser gevinsten ved at udvikle de personlige evner til at styre vores den indre tilstand, når de er i kontakt med andre. Det ville i virkeligheden ville give mindst lige så meget værdi (hvis ikke mere), hvis du gjorde det. Næsten uanset om du arbejder i en stor offentlig organisation eller i en privat virksomhed.

Få redskaberne og skab bedre resultater…

Se her nogle eksempler på, hvad nogle af vores lederkursister fortæller om deres udbytte:

“Da jeg tog NLP Coach uddannelsen i NLP Huset var den største øjenåbner hele selvledelsesdelen. Altså evnen til at identificere og håndtere egne og andre menneskers følelser – og skabe bedre relationer. Det vil sige, at min emotionelle intelligens blev styrket. Og netop emotionel intelligens fylder mere og mere i dag rundt om i virksomhederne – og er noget af det, vi arbejder meget med hos os,” Ole Rich Henningsen, CEO for virksomheden Syndicate

“Jeg er meget logisk tænkende og blev overrasket over, hvad NLP kan. Jeg gik ind til NLP Business uddannelsen, fordi jeg ville have nye ledelsesværktøjer. Undervejs fik jeg samtidig redskaberne til personlig udvikling. Det har ændret positivt på forholdet til nogle af mine medarbejdere, men også til mine teenagebørn og til mig selv,” Lars Mejlgaard, partner i Rekom

“Jeg oplevede på NLP uddannelsen, at det ikke var farligt at inddrage private ting undervejs. Det blev behandlet ordentligt og respektfuldt. Og det var jo ikke terapi. Det var alt fra personlige mål til det, der var svært i ens liv og på arbejdet. Jeg havde en tanke om, at jeg kunne gøre det med venstre hånd, men det var mere krævende og også mere givende, end jeg havde troet,” Lisbeth Ahlberg, leder i Helsingør kommune

Mød en af partnerne i NLP Huset

Du kan her møde Lene Bredahl, der er partner i NLP Huset. I denne video forklarer Lene lidt om grunduddannelsen NLP Practitioner og de mange forskellige muligheder, der er. Kontakt Lene, hvis du vil have en samtale om dit næste uddannelsesskridt.
Hvis du ikke ser videoen, så slå cookies til (måske har du et lille blåt ikon nederst til venstre på din skærm. Eller undersøg, om du evt. har en spærring eller et skjold sat til under Indstillinger på din enhed.
Del denne blog:

Tidligere artikler

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev