Nærvær – 3 gode råd

Nærvær

Nærvær er afgørende, når du gerne vil have en god kontakt til andre mennesker. Det gælder uanset, om du arbejder professionelt med mennesker som fx coach, konsulent, leder, terapeut eller behandler – eller bare gerne vil være en bedre forælder, ven, kollega eller medarbejder.

Nærvær er fuldstændigt centralt for os i NLP Huset, hvor vi siden 1990 har uddannet vores kursister i at være mere til stede i nuet.

Når vi er fuldt til stede her og nu med de mennesker, vi er sammen med, er det som om, vores bevidsthed bliver større. Vi trækker ikke kun på vores logik med vores bevidste “jeg”, men også på alt det usagte, som vi føler og fornemmer hos os selv og andre.

Uanset om du er coach, leder, underviser, HR-konsulent eller terapeut – eller har en helt anden jobfunktion (ja, måske er du uden job) – så kan du træne dig selv i at bruge dit nærvær aktivt.

Læs her i artiklen, hvordan vi bruger nærværet meget bevidst, når vi underviser vores mange kursister og studerende på NLP uddannelserne.

Lyt efter det, der sker i rummet

Når vi underviser, arbejder vi på at være fuldt til stede i interaktionen med kursister og studerende, og alle private tanker er væk. Det lyder måske underligt, men det er som om hele ens system godt ved, hvad der vil være rigtigt at sige undervejs. Det handler nok meget om at turde slippe kontrollen. Tro på, at man ved at se og lytte til, hvad der sker i rummet, kan skabe læring og forandring for andre mennesker. Når man kan stoffet så godt, at man primært har fokus på modtagerne, og hvordan de tager imod stoffet. Faktisk bliver vi af og til helt “høje” af tilstanden og det, der sker i rummet.

At lytte er at give andre mennesker nærvær. Det er gennem lytning, vi kan strukturerer det, vi vil sige. Vi mærker og ser, hvad der sker i rummet – og det er vigtigt at kunne blive ved med at lytte, selv om det nogle dage og i nogle situation kan være anstrengende.

Sådan kan du give mere slip

Gør dig selv tankeløs. Den der ikke-tænkende tilstande, hvor kroppen bare gør det, den skal. Måske kender du selv tilstanden, hvis du har en fritidsinteresse, der kræver, at du er 100% i flow og ikke tænker over, præcis hvordan du bruger kroppen. Fx i skiløb er der mange, der opnår en ikke-tænkende flow-tilstand. Eller i vores underviser Ove Schrolls helt store fritidsinteresse: Kite-surfing.

Det 1. råd om mere nærvær

Her kommer en øvelse til at få en meditativ frigjort følelse, hvor du får færre tanker – ja, måske bliver du ligefrem helt tanketom:

Øv dig i at holde vejret: En gang, to gange, tre gange måske. Jo flere gange, du prøver, jo lettere bliver det. I starten er det rigtig svært, men du vil med træning opleve, at du kan holde vejret i længere tid af gangen. Men overdriv endelig ikke… (10 minutter er vist max. grænsen, inden besvimelse).

Nærvær er en kunst

“Nærvær er en kunst. Måske den sværeste af alle. At ankomme uforberedt til hvert nyt øjeblik og møde det, som det er, og ikke som man ønsker, det skal være”, sagt af en buddhistisk munk.

Citatet har fulgt os i årevis, fordi det minder os om, at vi skal fokusere på at blive i nuet. Mange har en tendens til hele tiden at lægge planer og få ideer – og det kan nogle gange fjerne nærværet. Det er en daglig udfordring og træning at lægge vurderingerne til side. Med “vurderinger” mener vi forestillingen om, at tingene skal være på en bestemt måde. Når det sker, så er vi tit ved at miste nærværet.

Som underviser, leder, coach, terapeut osv. er det vigtigt at bruge sit nærvær meget bevidst. Spørgsmål, tvivl og frustrationer er meget lettere at opfange, når man er fuldt til stede. Og løsningerne og svarene opstår mange gange helt automatisk i det nærværende rum, der kan opstå mellem mennesker.

Ved at være til stede, kan man læne sig ind i sin praksis og sine erfaringer, og man kan samtidig være der som et mere helt menneske. Ofte oplever vi, at vores kursister og klienter deler noget, de ikke har turde sætte ord på før – og vi tror, det kun kan ske, fordi vi forholder os åbent til situationen og til dem.

En af inspirationer til at være mere nærværende er hos os kommet fra yoga, meditation og mindfulness. Og her kan et retreatophold være et rigtigt fint afbræk i en travl hverdag. En af vores undervisereLene Bredahl – har endda taget det så langt, at hun tog 10 dage til Saharaørkenen for at træne nærvær, stilhed og aleneværen. Fire af dagene var hun helt alene i sit telt i ørkenen et par kilometer væk fra hovedlejren.

En stærk og betydningsfuld oplevelse med fuld opmærksomhed på sit eget skiftende nærvær i de uvante omgivelser.

Det 2. råd om mere nærvær

Vær åben over for øjeblikket – nuet. Parker din vurdering af, hvad du gerne vil have ud af en given situation. Drop dommen. Bare vær til stede – mærk og sans – og se så, hvad der sker hos dig selv og de mennesker, du er sammen med.

Hjælp andre ud fra dit eget nærvær

Når vi uddanner psykoterapeuter, lærer vi dem at turde hvile lidt mere i sig selv. Det betyder, at de tør rumme usikkerheden og være i deres eget nærvær. Det handler om sanselighed, om hvad der sker ovre i den anden; i klienten. I terapien er selve relationen så vigtig, så mennesker åbner op til der, hvor der kan være meget sårbart at være

Du kan hjælpe mennesker ud fra dit nærvær. Ikke ud fra en perfekt form. Men ud fra dig som menneske. Forandringsprocessen sker meget ofte for klienter, fordi de selv kommer i nærvær. De får et glimt af deres egen kerne. Og jo mere man går i nærvær som terapeut, jo mere udvider man sin egen kapacitet.

Det 3. råd om mere nærvær

Det, vi siger her, kan godt overføres til samtaler og møder med andre mennesker i din hverdag:

Læg mærke til, hvad der sker i rummet mellem dig og fx et familiemedlem eller en ven, næste gang, I er sammen. 

Vær åben over for, hvad der sker. Hvad sanser du? Hvad mærker du? På den måde har du en større chance for at forholde dig åbent til den anden, i stedet for at være (for) opslugt af det, du selv vil sige. Men der er mere:

Accepter alle dine tanker

Prøv at rumme eventuelle bekymringstanker, angstfølelser, selvkritik og følelsen af ikke at være god nok. Når vi taler om at “rumme følelser”, mener vi at indse, at alle tanker er en del af dig.

Det kan føre til, at du får en dybere kontakt med ham eller hende, du taler med. Og et bedre forhold til dig selv.

Har du lyst til at være mere nærværende og få styrket din kontakt til andre mennesker? Overvej om en uddannelse hos kunne være noget for dig.

Del denne blog:

Tidligere artikler

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev