Hvad er NLP Psykoterapi?

Hvad er NLP psykoterapi? spørger flere og flere, efter vi i 2018 blev godkendt som psykoterapeutisk instutut

I videoen kan du høre NLP Psykoterapeut Benja Ann Christensen fortælle om sine oplevelser som studerende, og hvad hun især har taget med fra NLP Psykoterapeut uddannelsen.

NLP psykoterapi er en avanceret samtaleform, hvor psykoterapeuten hjælper sin klient med undersøge og bearbejde de tanker og følelser, der er knyttet til forskellige svære livssituationer. I løbet af uddannelsen lærer de studerende at skabe et rum, hvor det bliver mere muligt at forandre og ændre det svære og umiddelbart håbløse.

NLP psykoterapi virker

Forskning viser, at...

Nyere forskning inden for neuropsykologi viser på forskellige punkter, at de erkendelser og metoder, der er grundlæggende for NLP, i dag kan forklares med videnskabelige metoder – og at de virker

Undgår at retraumatisere

F.eks. bør klienten være i en god følelsesmæssig tilstand, inden han eller hun får bearbejdet sine traumer eller ubehagelige følelser ifølge neuropsykologisk forskning og NLP. NLP Psykoterapeuter tager netop udgangspunkt i klientens ressourcer, når de hjælper ham eller hende med at komme ud af kriser, stress og andre udfordrende tilstande

Vi lærer af hinanden

I NLP Psykoterapi taler vi om, at terapeuten er en vigtig rollemodel,
som klienten kan lære af.  Det svarer bl.a. til noget af det, man inden for neuropsykologien taler om med begrebet spejlneuroner. Når vi kommunikerer med hinanden, har vi en tendens til at kopiere eller spejle hinanden på hjernecelleniveau.
Vi ser på hinanden – og forstår og lærer af hinanden 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få e-bogen “Bevar de gode relationer på jobbet og privat, også når noget står i vejen”.

NLP psykoterapi – kort fortalt

NLP Psykoterapi er en avanceret samtaleform, hvor klienten sammen med terapeuten kan undersøge og bearbejde de tanker, følelser eller kropsfornemmelser, der er knyttet til forskellige, svære livssituationer.

I NLP psykoterapi bruger man forskellige NLP-teknikker. Teknikkerne bliver brugt i den udstrækning, det passer til klientens problemstilling og ønsker til samtalen. Samtidig får klienten mulighed for at undersøge sin subjektive oplevelse sammen med den betydning, den har for klientens liv.

En NLP Psykoterapeut skaber et tillidsfuldt og trygt rum for klienten, og derudover går terapeuten nogle spadestik dybere, end hvis det var en coachingsamtale. Hvor coachen først og fremmest hjælper med at finde nye muligheder for mennesker lige nu og her – og i fremtiden – hjælper man i  psykoterapien med at kaste lys over både klientens fortid, nutid og fremtid.

En NLP Psykoterapeut fra NLP Huset er uddannet i forskellige psykologiske retninger, der samarbejder godt med NLP, og som kan bruges aktivt til at hjælpe mennesker videre.

Terapeuten kan i NLP Psykoterapi inddrage elementer fra f.eks.

Eksistentiel terapi, kognitiv terapi og metakognitiv terapi, traumeterapi, indre barn-terapi, interpersonel terapi, gruppeterapi samt par- og familieterapi

Vores NLP Psykoterapeut uddannelse  er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Læs om vores uddannelser:

Hvad kan en session med en terapeut handle om?

I NLP psykoterapi skaber psykoterapeuten et trygt og tillidsfuldt rum. Samtidig går terapeuten dybere ind i temaerne, end hvis det var en coachingsamtale. Emnerne kan være:

  • Hvad er vigtigt i mit liv?
  • Livsvalg og livsfravalg, værdier, prioritering
  • Livskriser – f.eks. skilsmisse, afskedigelse, sorg, alvorlig sygdom, oplevelse af meningsløshed
  • Selvtillids- eller selvværdsproblematikker
  • Parforholdsproblemer
  • Udfordringer i relationer – forældre/børn, kollegaer/chef, venner
  • Work-life balance, sporskifte mv.
  • Stress, angst og depression

NLP Psykoterapeut uddannelsen

Hør Lene Bredahl, som er en af hovedunderviserne på uddannelsen, fortælle om NLP Psykoterapeut uddannelsen. Uddannelsen er godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening

Book en samtale

Find en NLP Psykoterapeut under uddannelse, der tilbyder terapi til nedsat pris.

Eller vælg en færdiguddannet NLP Psykoterapeut fra NLP Huset. 

Tidligere kursister

Blog

Nyeste artikler

Grundlæggende NLP uddannelser
m. certificering

Overbygningsuddannelser
m. certificering

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev