Er du mest ydre-styret eller indre-styret?

Indrestyret eller ydrestyret

…Og hvorfor det er vigtigt at overveje…
De fleste af os ønsker at opleve mest mulig lykke, selv om det er et stort ord. I bestræbelsen på netop vores egen lykke, er det afgørende at forstå og bruge et kompas hentet fra psykologiens verden (Julian B. Rotter, 1954)

Det handler om, hvorvidt mennesker mest er ydrestyrede eller indrestyrede.

Lad os forklare.

Er du mest ydrestyret, vil du have en tendens til at tænke “skal”, “bør” og “er nødt til”. Du kan let komme til at føle dig usikker i bestemte situationer, fordi du lægger bedømmelsen af dig selv og det, du gør, ud til andre. Måske føler du ikke, du er helt god nok. Du kan i kraft af din opvækst have mistet lidt af din egen indre fornemmelse af dine følelser, behov og grænser.

Det er dog muligt at ændre på tingene, det tager dog ofte lang tid.

Skifter du tilstand til i højere grad at være indrestyret, vil du lytte mere til dig selv og mærke, hvordan du har det indeni. Dit indre følelsesliv vil stå tydeligere for dig. Du vil have nogle af forudsætningerne for at opleve, hvad du har behov for – og dermed opleve mere glæde og kærlighed. Ja, måske ligefrem lykke.

Hvis du bevæger dig hen mod at blive mere indrestyret, vil du måske også opleve, at du indtil nu har accepteret for meget fra nogen i din omgangskreds eller i din familie. Du kan opleve modstand fra omgivelserne, hvis du pludselig mærker dig selv og fortæller, hvad du har brug for.

Det gælder for alle, at selv om man bliver mere indrestyret – eller hele tiden har været det – så er en form for tilpasning nødvendig.

Måske er du ydrestyret i nogle sammenhænge, men ikke i andre? Det ved du, hvis du tænker efter: Et tegn er på ydrestyring er, hvis du mærker usikkerhed i bestemte situationer (men ikke i andre). Vi møder en del mennesker, som fortæller, de er usikre på jobbet, men ikke i private sammenhænge. De er kommet til at lægge alt for meget fokus på, hvad de andre – chefen og kollegerne – tænker, i stedet for at lytte til deres egen mavefornemmelse.

Det er dog vigtigt at understrege, at vi alle indgår i sociale og samfundsmæssige relationer (fx på jobbet), der kan sætte nogle begrænsninger for, hvad vi kan gøre. Det betyder, at alle mennesker også vil have brug for en form for ydrestyring – ellers ville vi være sociopater.

Der er hele tiden en balance mellem, “hvad jeg har brug for” og “hvad omgivelserne har brug for”. Balancen er vigtig at overveje for ethvert menneske.

Tag ansvaret

Vi mener – ligesom den eksistentialistiske filosof Søren Kierkegaard – at det er så vigtigt at tage det fulde ansvar for sit liv.

Som Kierkegaard også skriver, har hvert enkelt menneske friheden til at træffe et valg og tage ansvaret for sig selv. Også selv om der kan være angst og ensomhedsfølelse forbundet med det.

Terapi eller uddannelse?

Somme tider er terapi nødvendig for at kunne tage det fulde ansvar for sig selv. En anden mulighed er, at du dygtiggør dig inden for det psykologiske område, fx med en NLP uddannelse, der også kan medføre, at du kan hjælpe andre.

På vores to-årige overbygning – NLP Psykoterapeut-uddannelsen – bliver du præsenteret for mange forskellige psykologiske teorier og metoder, samtidig med at du får mulighed for at træne det hele i forhold til dit eget og andres liv.

Læs mere om NLP Psykoterapeut-uddannelsen her.

Del denne blog:

Tidligere artikler

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev