TILBUD FRA DE STUDERENDE

TILBUD FRA DE STUDERENDE

Print Friendly, PDF & Email

Flere af vores NLP Psykoterapeutstuderende tilbyder nu gruppeterapi
til forskellige målgrupper til en særlig god pris.

Se beskrivelserne af de enkelte tilbud herunder på siden, hvis du vil læse mere om indhold, mål, datoer, sted og pris. Du klikker blot på +, så åbner beskrivelserne sig.

Tilmeld dig direkte til de enkelte gruppeterapeuter og kontakt dem, hvis du har spørgsmål – kontaktinformation står i beskrivelserne.

Er du midt i at lande på den anden side af et brud eller en skilsmisse, og ved at finde dig selv igen og skabe et nyt fundament? Så har du en unik mulighed for at mødes med ligesindede!

I gruppen får du et trygt frirum og en ventil, hvor alt det dit hoved og hjerte er fyldt af kan få plads, blive mødt, spejlet, udfordret og afprøvet.

Uanset hvor gammelt eller nyt dit brud eller din skilsmisse er, hvem der gjorde hvad, eller hvordan du tackler det hele, er du velkommen 🤗

Eksempler på temaer:

Din plads i hverdagens kapløb, offerrolle eller klarer-alt-typen, karriere og økonomi, dårlig samvittighed, skyld og skam, misundelse og jalousi, børn og bonusbørn, ny kærlighed og forelskelse, sammenbragt familie og nye familieformer, dating, det svære samarbejde, ensomhed og svigt, familie, savn og sorg, når din eks møder en ny etc. – Temaerne tager afsæt i gruppens behov 😊

Hvad får du?

• En uforpligtende gratis og afklarende samtale
• To kompetente gruppe-ledere med solid faglig og menneskelig erfaring.
• Seks gruppe-møder i skønne lokaler i Valby, med kaffe, te og forfriskninger.
• Nærvær, humor og latter, alvor og hjerterum.
• Ny energi og nye perspektiver.
• Værktøjer til din personlige rejse og selvudvikling.
• Mulighed for at arbejde dybere med dig selv.
• Gruppeterapi og mulighed for individuel coaching og terapi.
• Alt til gode priser

Maria og Lottes arbejde og mål med gruppen:

Vi er 41 og 45 år og begge udannede Master Coaches og læser NLP Psykoterapeut på 4. år. Vi arbejder gruppeterapeutisk samt med coaching og NLP-værktøjer. I gruppen vil du opleve samhørighed og nye måder at være i verden på. Du vil få opmærksomhed og bevidsthed om egne mønstrer og vaner og blive i stand til at skelne mellem hvad som er brugbart og ressourcefyldt og hvad der måske skal gøres op med eller ændres. De oplevelser og indsigter du får i gruppen, har du mulighed for at arbejde videre med i 1-1 terapi eller coaching-sessions.

Praktisk:
• Adresse: NLP Huset: Traps allé 13, 2500 Valby
• Dato og tid: Hver anden torsdag kl. 17-20: 30. sept. 14. okt. 28. okt. 11. nov. 25. nov. 9. dec.

Pris:
• 6 x gruppeterapi af tre timer (I alt 18 timer) 2000 kr.
• 6 x gruppeterapi (I alt 18 timer) + 5 timers individuel terapi (400 kr. pr. time) 4000 Kr.
• Individuel terapi eller coaching løbende efter behov 500 kr. pr. time.

Kontakt os:

Send en mail – og skriv en kort hilsen og dit tlf. nr. så aftaler vi en tid, hvor en af os ringer dig op for en uforpligtende og gratis samtale.

En ny mulighed for at reflektere over din lederrolle, og hvordan den giver mening for dig som menneske

Hvad opnår du? 

• Mulighed for at dele problemstillinger og skabe ny mening
• Udvikler dig i et trygt rum sammen med andre
• Bliver bevidst om intentionerne bag din og andres adfærd
• Træffer beslutninger, hvor du har dig selv med
• Oplever hvordan nærværende dialog i en gruppe skaber en særlig forbindelse

Hvem kan deltage?
• Du skal være kvindelig leder med minimum tre års ledererfaring
• Mellem 35-55 år
• Din uddannelsesmæssige retning og branche er ikke afgørende

Interesseret, så kontakt:
Joann Sønder: 40484727  //  send en mail
Mette Jensen: 22208827  //  send en mail

Alt det praktiske…

Gruppen består af 6-8 personer
• Møderække på 6 gange
• Møderækken er på 6 gange enten i aften eller i dagtimerne. Der kan vælges mellem følgende hold
Gruppe 1 – Onsdag kl. 13-15.30
3/11, 17/11, 1/12, 15/12, 12/1, 26/1
Gruppe 2 – Torsdag kl. 18.30-21
6/1, 20/1, 3/2, 3/3, 17/3, 31/3.

• Pris: 3.000 kr. ex moms (inkl. kaffe/the/snack)
• Sted: NLP Huset, Traps Allé 13, 2500 Valby

Tankerne bag initiativet

Hvorfor drøfte ledelse i grupper?

• Vi har på egen krop oplevet, hvor effektfuldt det er at drøfte arbejdsmæssige og generelle livsudfordringer i et fortroligt rum med mennesker, som man kan spejle sig i. Når gruppens deltagere på skift bringer en personlig problemstilling frem, så bliver de øvrige deltagere opmærksomme på, hvordan udfordringen påvirker dem. Sammen byder alle i gruppen ind med tanker, følelser og oplevelser, som de reflekterer i problemstillingen. På den måde opstår nye perspektiver, vinkler og ikke mindst mening.

Det eksistentielle som omdrejningspunkt
• Som leder skal du have fokus på KPIér. Kort sagt: Alt der kan måles, vejes og evalueres. Samtidig skal du også evne det relationelle felt med at skabe tillid, tryghed og samarbejde omkring kerneopgaven. Du skal navigere i en acceleration af krav fra en globaliseret verden, hvor vi til stadighed bliver mere gensidigt afhængige. Det kræver sin leder. En leder, der evner at skabe mening for medarbejdere i omstillinger, der ofte er præget af uvished. Lederens fokus skal være rettet mod hver enkelt individs særlige behov, ønsker og motivationer.
• Alle disse ofte modsatrettede krav til dig som leder kan udfordre dit menneskelige ståsted. Som mennesker lever vi med nogle fælles grundvilkår, og disse vilkår vil også påvirke dig i din ledelse. I gruppen vil vi tage afsæt i et eksistentielt tema. Det kunne fx være meningsløshed eller frihed.

Hvem er vi?
• Vi er 4. års studerende på NLP psykoterapeutstudiet med baggrund som ledere på forskellige niveauer i offentlige og private organisationer. Vores branchekendskab spænder vidt fra IT til finans og sundhed. Ved siden af uddannelsen er vi begge selvstændige indenfor ledelse- og organisationsudvikling.
• Med vores ledelsesmæssige baggrund blev vi på studiet hurtigt optaget af, hvordan gruppen og dialogen/refleksionen i det fortrolige rum kan noget andet og mere end coaching, sparring og personlig terapi. Essentielle redskaber, som vi i høj grad selv benytter personligt og professionelt, og på ingen måde forklejner vigtigheden af. Men gruppeterapien som værktøj i ledelsesudvikling tilfører en helt ny dimension. Nemlig en dyb indre forståelse, som kan styrke dig som menneske og leder. Vi tror på, at vi er mennesker, inden vi er ledere.

Metakognitivt gruppeforløb tilbydes til børn i aldersgruppen 8-13 år med generaliseret angst.

Måske kender du et barn, som bekymrer sig og er ængstelig over mange ting i hverdagen. Måske er det opstået i forbindelse med den ændrede leveform under Covid-19, måske af andre årsager. Uanset årsagen, påvirker angsten barnets livskvalitet, og begrænser det uhensigtsmæssigt i tilværelsen.

Jeg er netop ved at etablere en terapigruppe for børn med generaliseret angst med opstart medio september 2021.

Formål
At børnene får et fællesskab, hvor de oplever at de kan dele deres oplevelser med angst. At børnene finder løsninger og strategier sammen med ligesindede, i en tryg og guidende terapeutisk atmosfære. At børnene lærer at registrere og identificere deres forskellige tankeprocesser, og ændre deres uhensigtsmæssige måder at forholde sig til angsten. At børnenes forældre bliver rådgivet og får vejledning til, hvordan de aktivt hjælper barnet, og undgår almene faldgrupper.

Den enkelte deltager
Barnet er mellem 8-13 år, og opfylder kriterierne for generaliseret angst. (ICD-10.) Det viser sig ved bekymring og ængstelse, som er udbredt over flere områder og situationer. Bekymringstendensen er vanskelig at beherske, og kan give symptomer som rastløshed, anspændthed, søvnforstyrrelser, irritabilitet og koncentrationsbesvær.

Gruppen
Består af 5-6 gruppemedlemmer, samt terapeuten. Gruppen sammensættes så alle medlemmer har minimum en jævnaldrende af samme køn. Aldersforskel er således ikke en udfordring, faktisk er det tværtimod en fordel at børnene differentiere i begrebsniveau og almen udvikling.

Procesdesignet
Gruppeterapien er inspireret af lignende forløb gennemført på Center for Angst på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, hvor raten for symptomfrie klienter var på 70%, efter endt forløb.

Der er 9-10 mødegange for gruppen. Der afholdes 3 workshops for forældre, hhv. før, midtvejs og sidst i forløbet. Møderne afholdes med 1-2 ugers mellemrum, på en fast hverdagsaften i tidsrummet 17-19.30.

Der er indlagt pause undervejs, og der indgår ligeledes spil, øvelser/leg og visualisering, tilpasses børnenes abstraktions-niveau. Der vil være hjemmeopgaver og fokuspunkter fra gang til gang.

Pris og sted
Gruppen mødes i København, Valby. Det samlede beløb for mødegange og forældreworkshops er kr. 2.195,-

Terapeuten selv
Jeg styrer processen, samler op fra gang til gang og undervejs. Jeg faciliterer, bl.a. via spil, visuelle redskaber og leg/øvelser, hvad angst er, og hvordan den kan håndteres.

Jeg er psykoterapeutstuderende på 4. år i NLP Huset i Valby. Jeg er uddannet pædagog og har mange års erfaring med at arbejde med børn i alle aldre, med mangeartede udfordringer. Jeg er mor til 4 børn i alderen 8-14 år, og har den grund også tonsvis af personlige erfaringer.

Hvis dette opslag har vakt interesse, og giver mening for dig eller en du kender, kan du kontakte mig via facebook eller messenger, eller på tlf. 26501655.

Gruppeterapeut: Rikke Gry Ellekjær Jørgensen

Kom med i et gratis gruppeforløb for unge piger og kvinder med udfordringer i livet.

  • Er du en af de mange unge piger / kvinder, der oplever splid og uoverensstemmelser i din familie eller med dine venner?
  • Har du været vidne til og eller oplevet volden på egen krop?
  • Føler du manglende glæde og trives i dit liv?
  • Har du mistet lysten til livet?
  • Føler du dig ensom og eller udenfor?
  • Føler du, at du er presset af dine studier, dit arbejde, din sport, og eller at du hele tiden skal præstere det bedste og har meget høje krav til dig selv?
  • Føler du, at du skal være smuk, mere populær og attraktiv end dine veninder, den perfekte pige?
  • Bekymrer du dig, om at du ikke slår til på Facebook og Instagram?

Er du en ung pige/kvinde mellem 15-27 år, så kan dette gruppeforløb være noget for dig.

I det gruppeterapeutisk forløb vil vi arbejde med dine udfordringer i livet. Du vil få mulighed for at spejle dig i de andre deltagere og deres problemer og være i et trygt rum, hvor du får mulighed for at tale om dine udfordringer og udveksle erfaringer. Vi vil blandt andet bruge mindfulness i gruppeforløbet for at styrke dine relationer til dig selv og andre.

Forløbet vil strække sig over 10 mødegange à 3 timer, og vi mødes Taastrup Hovedgade 35, 2630 Taastrup.

Møderne afholdes  om tirsdagen i tidsrummet 17:30 til 21:00 i Huset i Taastrup, hvor vi først spiser sammen. Første møde er 31. august og derefter hver 14. dag.

Grupperne vil bestå af 6-8 deltagere, så hvis du gerne vil med, så skynd dig at tilmelde dig ved at sende os en besked. Tina på mobil: 26 60 09 31 eller til Sanne på mobil: 60 14 01 01.

Vi er i gang med at skrive vores speciale om unge piger / kvinder med udfordringer i livet på NLP Psykoterapeutuddannelsen i NLP Huset, vi er begge certificeret NLP Master Coaches

Tina: Jeg er mor til tre børn i alderen 15 -30 år og arbejder som pædagog / socialpædagog med speciale inden for sårbar unge og inklusion.

Sanne: Jeg er mor til fire børn i alderen 20 – 35 år og har i mere end 10 år støttet og vejledt voldsramte kvinder og deres børn, videre i livet.

Vi glæder os til at møde dig.

Tina Baun Lee Gonzalez og Sanne Cellina Helena Graffe.