GRUPPETERAPI

GRUPPETERAPI

Print Friendly, PDF & Email

Sammen med tre dygtige samarbejdspartnere tilbyder vi en række gruppeterapeutiske forløb:

Mandagsgruppen m. Lene Bredahl og Susanne Hauzmann

Systemisk opstilling / Familieopstilling m. Birgitte Lisbygd

Her-og-nu gruppen m. Jonathan W Juel

Læs mere om de enkelte forløb herunder ved at trykke på + (så folder teksten sig ud). Kontakt gruppelederen direkte, hvis du vil høre mere eller tilmelde dig.

Alle mødegange er i NLP Huset – se datoer og tidspunkter i teksterne herunder.

NYHED – flere af vores NLP Psykoterapeutstuderende tilbyder nu også gruppeforløb – gratis eller til en særlig god pris. Læs mere her

Gruppeterapi er velegnet til at arbejde med både sig selv OG sin relation til andre – især de problemer, man kan have i forhold til andre mennesker og de udfordringer, man kan have med at være i grupper og sociale sammenhænge.

I et gruppeforløb får du mulighed for at undersøge dine relationer til andre, da samværet i selve gruppen på mange måder minder om vores liv uden for gruppen. Man kan med andre ord sige, at vi inviterer din virkelighed med indenfor, vi undersøger og udfordrer den – og alle i gruppen hjælper dig til at gå klogere, beriget og forhåbentlig forandret videre ud i livet.

Et gruppeterapeutisk udviklingsforløb, hvor du med udgangspunkt i NLP og psykoterapeutisk teori og metode bliver i stand til at skabe forandringer for dig selv og andre gruppedeltagere gennem gruppeterapi.

Formålet er, ligesom alt andet forandringsarbejde, at du lærer dig selv bedre at kende og kan håndtere de udfordringer, du møder på en mere bevidst, kongruent og nærværende måde.

Mandagsgruppen er til dig, der har lyst til fx at udforske nogle af disse udfordringer:

 • at kunne mærke sig selv, sine ønsker og sine personlige grænser
 • at have svært ved at være uenig eller i konflikt med andre mennesker
 • at føle sig anderledes og udenfor – og ofte være bekymret for at blive udelukket fra fællesskaber
 • at have svært ved at være i nær og tæt kontakt med andre (holder afstand til andre)
 • at have svært ved at stå alene og derfor hele tiden på udkig efter støtte fra andre (smelter sammen med andre)
 • at være usikker på sit eget værd og sin egen kunnen
 • at opleve sig fastlåst i bestemte roller i sociale sammenhænge.

Mandagsgruppen er et tilbud til 2 målgrupper:

 • Studerende på NLP Husets psykoterapeutuddannelse.
  Gruppeforløbet kan være en del af den egenterapi, du skal have i løbet af din uddannelse (2 lektioners gruppeterapi tæller for 1 lektions individuel terapi. Et gruppeforløb på 10 mødegange svarer derfor til 18 lektioners egenterapi)
 • Alle andre, som har lyst til at arbejde med personlig udvikling og forandring i et gruppeforløb.

Hvad kan jeg forvente at få ud af det?

Gruppen bliver en form for ’levende laboratorium’, hvor vi undersøger de tanker og følelser, som vækkes i dig ved at være i gruppen. Det giver dig mulighed for at få en dybere forståelse af dig selv og dine roller i grupper. Og måske vil du også opdage nogle af de masker, vi ofte tager på, når vi er sammen med andre.

Hvordan foregår det?

Vi arbejder med 2 metoder: Enten arbejder vi med den enkelte deltager i gruppen, hvor de øvrige deltagere via vikarierende læring gennemgår en lignende proces. Eller også arbejder vi med dynamikken, temaerne, stemningen, mulighederne i hele gruppen som gruppe. Vi tager udgangspunkt i, hvad der sker ’her og nu’ i gruppen og relaterer det til en eller anden udfordring eller problemstilling, som deltagerne har med hjemmefra.

Vi arbejder med løbende optag, så hvis 1 stopper i gruppen, kan 1 ny komme ind.

Nogle mandage er der 2 gruppeterapeuter; andre gange kører 1 terapeut gruppen alene.

Hvem er gruppeterapeuterne?

Gruppeterapeuterne er Lene Bredahl og Susanne Hauzmann, som begge har gruppeterapi som deres speciale som NLP Psykoterapeuter.

Hvor foregår det?

I NLP Huset, Traps Allé 13, 2500 Valby.

Hvornår er det?

Vi mødes den 1. / 2. mandag hver måneden (undtagen i juli og august) kl. 17.00 – 20.00. Skriv på din tilmelding, hvilken gruppe du vi gå i. Du går fast i én af grupperne og kan ikke skifte mellem dem.

Grupperne starter igen til januar og fortsætter derefter den 1. eller 2. mandag om måneden. Sommerpause i juli og august.

Hvad koster det?

Gruppeforløbet på 10 gange à 3 timer koster 5.000 kr. Beløbet er momsfritaget.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du kan tilmelde dig gruppeforløbet ved at sende en mail til Lene

Find din vej

Vi vender tilbage med systemisk opstilling, hvor vi vil arbejde på dybe planer.  Der vil udover selve opstillingsarbejdet være oplæg, teori, meditation, mm.

Nogle gange kan vi være havnet i dybe forviklinger i vores liv, hvor det har været svært at finde en forløsning. Du kan have oplevelser, reaktioner, store byrder og ansvar, som du bærer rundt på og som ikke er dine, men som skal afleveres tilbage, der hvor det høre til og dermed giver dig muligheden for forløsning af gamle traumer.

Vi bliver max 10 personer og det vil være gruppens nærværende tilstedeværelse og den store nænsomhed, som støtter op i selve opstillingen

Se pris osv. herunder

Forløb

Nu har du chancen for, at få en unik oplevelse via systemisk opstilling, hvor vi vil arbejde på dybe planer. Der vil udover selve opstillingsarbejdet være oplæg, teori, meditation, mm. Nogle gange kan vi være havnet i dybe forviklinger i vores liv, hvor det har været svært at finde en forløsning. Du kan have oplevelser, reaktioner, store byrder og ansvar, som du bærer rundt på og som ikke er dine, men som skal afleveres tilbage, der hvor det høre til og dermed give dig muligheden for forløsning af gamle traumer.

Systemisk opstilling giver os en hel speciel åbning for, at få fat i kærligheds flowet og sætte dig fri, til at være dig selv.

Opstillingsarbejdet tillader en 3-dimensionel fremstilling af personlige temaer og giver muligheden for det dybe, følelsesforløsende arbejde. Vi bliver max. 16 personer hver gang, og det vil være gruppens nærværende tilstede værelse og den store nænsomhed,som  støtter op i selve opstillingen og gør det muligt at udforske diverse områder, følelsesmæssigt,kropsligt,   og mentalt.

Datoer forår 2022: 24.1., 28.2., 28.3. og 25.4. kl. 17.17 – 20.20 (ja, den er god nok…).

HUSK TILMELDING, DA DER SKAL VÆRE MIN. 6 DELTAGERE.

Vi veksler imellem temaaftener og opstillingsaftener, hvor du på de åbne opstillingsaftener kan kommer med det, som du ønsker, at få kigget på og gerne vil have forløst.

Hvad koster det?

Du kan melde dig til en aften. Pris:  225 kr.

Klippekort med rabat: 5 klip til 900 kr.

På de åbne opstillingsaftener, koster det yderligere 100 kr. for at få sin opstilling på.

Der er dog ikke merebetaling, hvis du har klippekort.

Hvem er gruppeleder og underviser?

Oplæg, teori og opstillingerne faciliteres af Birgitte Lisbygd, der har uddannelser i systemisk opstilling, familieopstilling og er NLP Træner, dybdeterapeut, kropsbehandler, mindfulnessuddannet og NLP Psykoterapeut.

Hvis du har spørgsmål eller vil tilmelde dig

Ring til Birgitte for nærmere info på telefon 28260177

HUSK TILMELDING, DA DER SKAL VÆRE MIN. 6 DELTAGERE.

Et 5 ugers gruppeterapeutisk forløb, der beskæftiger sig med dynamikken i den unikke gruppe og arbejder ud fra NLP-redskaber og eksistentialisme, hele tiden med udgangspunkt i ’her-og-nu’.

Formålet er at udforske, hvilke følelser, behov og mønstre, der dukker op – ikke nødvendigvis fixe eller komme i mål med noget, men mere at lære at beherske og finde en accept af nogle af livets vilkår.

Målgruppe:

Gruppeforløbet er til dig, der har lyst til fx at arbejde med følgende tematikker:

 • Isolation, ensomhed og forbundethed
 • At føle sig anderledes og udenfor
 • Udfordringer med tætte og nære relationer
 • Selvstændighed og grænsesætning
 • Tålmodighed og rummelighed
 • Roller og identitet.

Kendskab til NLP er ikke en forudsætning for at deltage i gruppen.

Udbytte:

At arbejde med sig selv i her-og-nu gruppen giver mulighed for at undersøge de tanker og følelser, der opstår i dig ved at være i en gruppe. Det giver dig en dybere forståelse af dig selv, og de mønster du møder i relationen til andre. Ved at lære dig selv bedre at kende i trygge rammer, er det med til at styrke din evne til at rumme dig selv og andre.

Efter en tid med pandemi, restriktioner og isolation tror jeg, vi er mange som trænger til noget reel, dyb, face-to-face menneskelig kontakt.

Dette er en måde, du kan få lidt mere nærvær og menneskelighed ind i en stadig særlig tid.

Metode:

Kraftigt inspireret af den amerikanske psykiater og fader til gruppeterapi Irvin D. Yalom, vil vi tage udgangspunkt i det, der sker imellem os på den givne  aften og lade det folde sig ud på en blid og nysgerrig måde.

Parallelt til NLP, mindfulness og eksistentialismen, er det fire grundindstillinger, der skaber fundamentet for gruppens udforskning og forbundethed:

Modellen af verden, Nærvær, Gruppefeltet og Her-og-nu.

 Hvad, hvor, hvordan:

Rent praktisk ser forløbet sådan her ud:

Seks deltagere. Fem mødegange af 2,5 time.

Hver torsdag aften 17:30-20:00 i 5 sammenhængende uger.

Næste gang er på følgende datoer: 12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9

Alle møder foregår live i NLP Huset, Traps Alle 13, 2500 Valby.

Gruppens facilitator er Jonathan W. Juel, som igennem de seneste fire år har beskæftiget sig meget med gruppeterapeutiske forløb af forskellig art.

Pris:

Gruppeforløbet på 5 gange á 2,5 time koster 2.000 kr. Beløbet er momsfritaget.

Hvis du vil kombinere gruppeterapi med individuel terapi, så tilbyder Jonathan en samlet pakke for 5 gange gruppeterapi + 5 x 55 min. individuel terapi til i alt 4.000 kr. Så sparer du 1.000 kr.

Skriv det i din tilmelding, hvis du vil gøre brug af dette tilbud.

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig eller høre mere ved at kontakte Jonathan direkte på mail eller telefon 20974232.