Mød vores coaches

Mød vores coaches

Hvem kan bruge en coach?
NLP Husets undervisere er alle uddannet som coaches. vi tilbyder coaching både til privatpersoner og til enkeltpersoner og teams på arbejdspladser.

Hvad er coaching?
Coaching er en samtaleform, hvor coachen helt overordnet hjælper en eller flere personer med at bevidstgøre og løsne op for de vanemæssige og tillærte tankemønstre, der knyttes til en given problemstilling, og hvor der samtidig fokuseres på at udvikle og støtte op om personens ressourcer. Coaching er ideel til at sætte og nå mål, skabe klarhed over en problemstilling og i det hele taget hjælpe med at skabe forandringer. Coachen benytter sig af en avanceret spørgeteknik og en række teknikker og værktøjer, som varierer alt efter hvilken baggrund, coachen har.

De emner, man kan arbejde med hos en coach, er uendelige. Det kan være konkrete mål, du gerne vil nå eller det kan være uhensigtsmæssige mønstre, du vil ændre. Man kan også arbejde med en relation til et andet menneske, som man gerne vil have til at fungere bedre. Man kan coache på stort set alle emner.

Her er en række eksempler på, hvad en coachingsamtale kunne tage udgangspunkt i
• Sætte mål og lægge en handlingsplan for at nå dem
• Hvad er vigtigt i mit liv? – Livsvalg og livsfravalg, værdier, prioritering
• Livskriser – skilsmisse, afskedigelse, sorg, alvorlig sygdom
• Ændre vaner, som for eksempel arbejdsnarkomani, rygning, vægttab, for lidt motion
• Håndtere udfordringer, jobsamtaler, eksamen, holde taler
• Selvtillids-/selvværdsproblematikker – fx jalousi
• Stress
• Parforholdsproblemer
• Relationer – forældre-/børneforhold, kollegaer/chef, venner
• Job – karriereudvikling, sporskifte mv.

Hvordan foregår det?
Udgangspunktet for coaching er, at personen, der opsøger en coach (kaldet coachee) selv har svarene. Det kan dog af og til være svært at vide, præcist hvad man selv vil, og derfor er det coachens opgave at stille de rette spørgsmål, der gør coachee bevidst om, hvad han/hun egentligt vil, og hvilke forhindringer der er for at nå et givent mål. En coach kan også hjælpe med at anskue tingene fra en helt ny vinkel, og dermed kan ens udfordringer pludselig stå i et helt nyt lys.

Selve coachingsamtalen vil typisk tage udgangspunkt i, hvordan du har det, hvad du kunne tænke dig at ændre i dit liv og hvad målet er for den konkrete samtale. En coachingsamtale kan indeholde en eller flere NLP- eller enneagramøvelser. I løbet af samtalen vil du få skabt klarhed over din situation, og på et tidspunkt vil du og coachen tale om mål og om, hvad der skal til for at nå det givne mål. Samtalen afsluttes typisk med en lille snak om, hvad coachee har fået ud af samtalen og med, hvad der skal arbejdes med fremadrettet. Coaching arbejder hovedsageligt med, hvad vi kan ændre i fremtiden og ikke så meget med, hvorfor tingene er, som de hidtil har været.

Hvor foregår coachingen?
Vi har lokaler til rådighed i NLP Huset i Valby og kommer også gerne ud på din arbejdsplads.

Hvad koster det?
Som udgangspunkt er priserne for coaching følgende:

Privatpersoner: Kr. 900 pr. time.
Klippekort: 5 timer kr. 4.200 / 10 timer kr. 8.000
(alle priser ekskl. moms og evt. transport).

Virksomheder: Kr. 1.250 pr. time.
Klippekort: 5 timer kr. 5.700 / 10 timer kr. 11.000
(alle priser ekskl. moms og evt. transport).

Tidsbestilling
Kontakt en af vores coaches og aftal, hvornår du ønsker at komme i gang, hvor I skal mødes og hvor mange samtaler, I som udgangspunkt skal planlægge. Du kan se e-mail og telefonnummer, når du vælger den enkelte coach ovenfor.

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev