Hvad er NLP?

NLP handler helt overordnet om at undersøge vores indre,  subjektive oplevelse af virkeligheden. Og derigennem finde ud af, hvad der er rigtigt, vigtigt og nødvendigt at gøre i vores liv.

Det er nemlig ofte den subjektive oplevelse, der står i vejen for at møde os selv og andre med respekt, venlighed og fleksibilitet.

NLP Huset er ejet af Lene Bredahl og Ove Schroll, som begge underviser på alle uddannelser sammen med fem dygtige kolleger.

lene-og-ove-paa-trappen-jpg

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering

Neuro

Neuro, fordi NLP bygger på en viden om vores nervesystem og hjernen

Lingvistisk

Lingvistisk, fordi NLP tager udgangspunkt i, at vi bruger sproget for at forstå verden. Vi ’sætter ord på’, som man siger

Programmering

Programmering, fordi NLP som en psykologiske teori og model antager, at vi ved hjælp af indre billeder og lyde, indre dialog og kropsfornemmelser så at sige “programmerer” os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænede for energi, glade eller nedtrykte osv. Og også fordi vi gennem enkle teknikker kan ‘omprogrammere’ os selv

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få e-bogen “Bevar de gode relationer på jobbet og privat, også når noget står i vejen”.

En enkel forklaring på NLP

I arbejdet med NLP er det helt grundlæggende at forstå, at vi alle opfatter tingene forskelligt. Vi har alle det, man kunne kalde “en model af verden”.

Helt grundlæggende arbejder vi med en forståelse af den indre oplevede verden, som er knyttet til nervesystemet og hjernen. Og hvordan man med sproget og kroppen kan ændre på sin opfattelse af sig selv og sin omverden.

Når du er til stede i din hverdag, sanser du dig selv og dine omgivelser. Sanserne er knyttet til dit nervesystem og hjernen (neuro), som du bruger til at opfatte, hvad du oplever. Hjernen omdanner dine sanseindtryk til automatiske indre billeder, indre lyde, indre dialog og kropslige fornemmelser. Det hænger sammen med, at du hele tiden fortolker det, du oplever med sproget (lingvistisk).

Det er muligt at lave om på fortolkningen og oplevelsen af dig selv (“omprogrammere”), så du får mere energi, bliver gladere eller får andre følelser og tanker, som kan føre dig henimod det liv, du ønsker dig.

 

 

Se alle vores uddannelser:

Historien bag NLP Huset

NLP Huset blev oprindeligt grundlagt i 1990. Lene Bredahl og Ove Schroll overtog ledelsen og ejerskabet i 2000. De har videreføret og udviklet de kommunikations- og forandringsteknikker, som bygger på NLP.

I dag uddanner vi både coaches, supervisorer og psykoterapeuter, men vi ser også, at mange søger os for at få en uddannelse i selvledelse og stressforebyggelse.

Alt efterhvilken NLP uddannelse, du vælger, vil der være fokus på noget forskelligt, men helt generelt vil du få mulighed for at arbejde med:

 • Personlig udvikling
 • Muligheden for at blive afklaret og forfølge dine drømme
 • Forudsætningerne for bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv (work-life balance)
 • At få styrket din personlige kommunikation
 • Bedre forudsætninger for at samarbejde med andre
 • Muligheden for at finde ind til positive tilstande, der gør dig i stand til at træffe gode beslutninger for dig selv
 • Bedre forudsætninger for at lede andre.

 

Historien bag NLP

NLP blev skabt i begyndelsen af 1970´erne af sprogforskeren John Grinder sammen med psykologistuderende Richard Bandler. De besluttede at undersøge, hvordan succesfulde terapeuter bærer sig ad med at hjælpe andre til at skabe en positiv forandring.

Grinder og Bandler udvalgte terapeuterne Virginia Satir (familieterapi), Fritz Perls (gestaltterapi) og Milton Erickson (hypnoterapi) til at skabe en række praktiske værktøjer, der kunne hjælpe mennesker med at skabe en forandring og samtidig kommunikere respektfuldt og effektivt.

Sproglige mønstre og tanker
Grinders fortjeneste var først og fremmest studiet af de sproglige mønstre, som NLP er så rig på. Bandler var den, der undersøgte, hvad vores tanker består af, og hvordan vi kan påvirke vores oplevelse ved at ændre måden, vi tænker på.

At involvere hele kroppen 
Robert Dilts var elev af Bandler og Grinder og har forsket i og udviklet NLP i mange år. Dilts har bl.a. udviklet en række teknikker, der på en gang er både stærke og enkle. Teknikker, der hjælper mennesker til at finde ind til sig selv, dvs. arbejde på identitetsplan. Meget af dette foregår som “gulvarbejde”, dvs. at man bevæger sig rundt og involverer kroppen og alle sanserne i teknikkerne.

video-cf141983-jpg
NLP forudsætninger

Gennem arbejdet med hundredevis af klienter opdagede de første NLP-terapeuter og coaches, at teknikkerne havde den største effekt, når de arbejdede ud fra nedenstående grundantagelser.

I dag er NLP-forudsætningerne integreret i de fleste NLP-skolers uddannelser og er et vigtigt værdigrundlag for alt forandringsarbejde. Det gælder også for os i NLP Huset:

 1. Vi oplever ikke verden, som den er – vi oplever en Model af Verden

 2. Respekt for andre menneskers Model af Verden

 3. Det er mig, som styrer mit sind og dermed mine resultater

 4. Der eksisterer ikke fiaskoer, kun feedback

 5. Betydningen af kommunikation viser sig i den respons, du får

 6. Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd

 7. Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål

 8. Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin fremfor mindre fleksible

 9. Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport (tillidsfuld kontakt)

 10. Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Hvis noget ikke virker, så gør noget andet

 11. Lige meget, hvad du tror, du er, så er du altid mere end det.

NLP i fremtiden

NLP udvikler sig til stadighed og er i sit grundlag skabt ved at studere velfungerende mennesker og lære af deres tankemønstre. Meget NLP kan i dag forklares ud fra neuropsykologisk forskning, og pointer fra NLP har bredt sig til f.eks. undervisningssektoren i Danmark, fordi man i dag ved, hvor vigtigt det er at tale til menneskers forskellige sanser, for at de kan lære og forstå.

Tidligere kursister

Blog

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev