Stil de spørgsmål, der giver plads til alle…

Der kan være udfordringer i en afdeling, fordi leder og medarbejdere tænker meget forskelligt:

– Nogle mennesker taler næsten uden stop – og det kan være svært at komme til orde.

– Andre siger ikke så meget på møderne, selv om de har mange gode ideer.

– Andre igen balancerer mellem at tale og lytte og anerkende andres forslag.

Uanset, om du er leder eller medarbejder, har vi et par ideer til, hvordan du kan håndterer forskellige typer af mennesker:

Til den meget talende:

– Du kan anerkende, at vedkommende har meget på hjertet.

– Du kan fx spørge ind til, hvad konklusionen er på det vedkommende siger. Eller spørge, hvad det vigtigste er, han eller hun tænker, hvis det skal kortes ned i en sætning. Det vil tvinge vedkommende til at reflektere over sine pointer på en anden måde, og I vil hurtigere nå frem til noget brugbart for teamet.

For at tilgodese den meget lidt talende:

– Kunne I prøve at eksperimentere med en to-minutters pause, hvor alle på mødet tænker over en bestemt problemstilling – eller giv som minumum mulighed for at alle kan have tænkt over emnet eller problemstillingen inden mødet?

– Alternativt kunne I to og to vende en problemstilling på mødet, og bagefter tale om det i plenum. Begge løsninger vil give den introverte mulighed for at tænke alene – eller i et mindre forum – og give mulighed for at få alle med ind i problemløsningsfeltet.

På vores NLP Coach Practitioner og NLP Master Coach uddannelser er det muligt at møde vidt forskellige mennesker og øve dig på at aflæse og spørge ind, så du netop opnår færdigheder i at hjælpe og coache andre mennesker.

Bedste hilsner

Ove Schroll og Lene Bredahl

Del denne blog:

Tidligere artikler

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev