LENE BREDAHLS TO BEDSTE TIPS TIL AT FORSTÅ DIG SELV OG HÅNDTERE ISOLATIONEN

I NLP Huset lærer du på uddannelserne at lede dig selv, dine følelser og dine tanker bedst muligt, så du står stærkt i dit personlige liv – og i dit arbejdsliv. I dette blogindlæg har vi interviewet Lene Bredahl, der er partner og underviser i NLP Huset. Formålet er at inspirere dig til at forstå dig selv bedre, så du kan håndtere isolationen med coronavirus bedst muligt.

Hvordan bruger du selv selvledelse i øjeblikket?

“Jeg er blevet meget opmærksom på at bruge Stockdale-paradokset til at navigere her i coronakrisen. John P. Kotter har blandt andet skrevet om det i en af hans ledelsesbøger.

Stockdale-paradokset handler om, hvordan man agerer bedst under en krise. Paradokset er opkaldt efter en amerikansk viceadmiral – Stockdale – der under Vietnamkrigen var krigsfange i otte år. Viceadmiralens tilgang til fangenskabet var, at han så det forfærdelige i øjnene, og samtidig havde han hele tiden troen på, at han ville komme ud en dag.

Mentalt klarede han sig langt bedre end de medfanger, der var enten pessimister eller optimister (de første mistede modet med det samme, de sidste blev skuffede gang på gang).

På samme måde er jeg nødt til at håndtere, at det her er alvorligt på mange planer: I vores samfund, i de personlige liv og for vores virksomhed. Vi har været klar over, at der en dag kunne komme en krise, men vi havde ikke regnet med, at det ville være så stor en global krise. Vi prøver dog at se det som en invitation til alle om at gentænke en masse ting. Og vi ved, at vi kommer ud af det på den anden side.”

Hvilken bog kan du ellers anbefale?

“Jeg er i gang med en fantastisk bog, nemlig “Eksistentiel psykoterapi” af Irvin D. Yalom. Eksistentialismen handler jo om de grundvilkår, vi som mennesker er underlagt. Blandt andet at vi en dag skal dø. Og om, at vi i bund og grund er isolerede: At vi fødes og dør alene.

Det er jo netop isolation, vi bliver bedt om mere eller mindre at være i her under coronakrisen. Mange mennesker har det svært lige nu, fordi de bliver konfronteret med de grundvilkår, eksistentialismen taler om: Døden, isolationen, (tabet af) friheden og meningsløsheden. Og især følelsen af meningsløshed dukker nemt op. Hver enkelt må selv finde ud af, hvad der er meningsfuldt at kaste sig over. Men man kan sige, at det jo samtidig er en invitation til at forstå sig selv bedre – selvom det måske kan lyde irriterende og frelst.”

Hvad arbejder du med lige nu?

“Vi gentænker i øjeblikket, hvordan vi kan give vores kursister undervisning og træning her under coronakrisen. Blandt andet ved at optage undervisningsvideoer og tilbyde videomøder til øveaftener og gruppesupervision, hvor vi selv som undervisere også er aktive.”

Vi håber, du har fået lyst til at læse mere. Nogle boghandlere er åbne og nogle tilbyder også hjemmelevering i denne tid. Og så er der jo også altid Google…

De bedste hilsner

Ove Schroll og Lene Bredahl

P.S. Spisebordet på billedet er blevet hjemmekontor hos Lene & Ove. De har travlt med at finde alternative løsninger til den fysiske hverdag i NLP Huset. Søndag er de fx med til virtuelle øvegrupper med et hold, der skal til eksamen til maj. “Vi har jo 5 børn, så vi har altid haft god plads rundt om bordet. Men lige nu er det fyldt med pc, papir og videoudstyr,” griner de.

P.P.S. NLP Huset er ikke fysisk åbent for kursister lige nu – af hensyn til coronakrisen. Alligevel vil vi gerne inspirere dig. I  vores kommende nyhedsbreve vil underviserne Ove Schroll, Liselotte Hjorth og Kasha Hansen på skift give dig deres bedste tips til at udforske og forstå dig selv og andre bedre. Inspireret af faglitteratur, de har læst.

Del denne blog:

Tidligere artikler

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev