BEDRE TIL AT LØSE KONFLIKTER?

Vil du gerne blive bedre til at løse konflikter i kraft af din forståelse for dine medmenneskers dybereliggende motivationer?

Enneagrammet er en geometrisk figur, der beskriver 9 forskellige personlighedsmønstre og de skift, der sker, når vi er henholdsvis pressede eller i overskud. Læs mere i denne artikel.

I arbejdet med Enneagramtyperne lærer du både dine egne dybereliggende motivationer at kende, og du får samtidig en god forståelse af de andre typer. Det vil gøre det muligt for dig, at kunne identificere andres dybereliggende motivationer – og det styrker dine konflikthåndteringsevner.

Enneagrammet beskriver desuden hvordan vi kan bruge vores ressourcer endnu mere hensigtsmæssigt for derigennem at opnå større balance og valgfrihed i vores liv. Det gør det samtidig til et stærkt coaching værktøj.

Pissst… Vidste du, at Stanford University har kåret Enneagrammet til at være det mest dybtgående personlighedsværktøj?

Du er altid velkommen til vores Åbent NLP Hus, hvor du kan høre endnu mere om Enneagrammet.

Del denne blog:

Tidligere artikler

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev